• Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани
 • Введення специфічної сироватки 3 000 ОД
 • Введення специфічної сироватки 30 000 ОД
 • Інфільтрація м’яких тканин навкруги рани розчином антибіотиків
 • Промивання рани розчином перекису водню 6%
 • Показник загальної захворюваності
 • Показник патологічної ураженості
 • Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
 • Показник госпіталізованої захворюваності
 • Показник основної неепідемічної захворюваності
 • Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом
 • Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом
 • Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурією та гіпертензією
 • Гострий гломерулонефрит з ізольованим сечовим синдромом
 • Нирковокам’яна хвороба
 • Медичні карти стаціонарних хворих
 • Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару
 • Карти лікарських призначень
 • Журнал обліку оперативних втручань
 • Річний звіт лікувально-профілактичного закладу
 • Ввести наркотичні анальгетики та протишокові кровозамінники
 • Провести первинну хірургічну обробку опікової рани
 • Призначити дезінтоксикаційні кровозамінники
 • Некротомія опікової поверхні, гемотрансфузія
 • Антибактеріальна та дезінтоксикаційна терапія
 • Антибактеріальна терапія
 • !нструментальна ревізія порожнини матки
 • Гемостатична терапія
 • Скорочуючі засоби
 • Внутрішньоматкова інстиляція діо-ксидину