• Зниження активності клітинного імунітету
 • Зростання порушення мітозів
 • Підвищення активності утворення антитіл
 • Зниження інтенсивності утворення антитіл
 • Підвищення активності клітинного імунітету
 • Інтубація трахеї для проведення штучного дихання
 • Промивання шлунку та кишок
 • Введення протиботулінічної сироватки
 • Введення глюкокортикостероїдів
 • Внутрішньовенна дезинтоксикаційна терапія
 • Регулярне зціджування молочних залоз після годування, допологова підготовка сосків та молочних залоз
 • Регуляція менструального циклу
 • Регулярні профогляди, використання ВМС
 • Зціджування обох молочних залоз після кожного годування
 • Проведення профоглядів
 • Показник дітородності
 • Репродуктивний рівень
 • Рівень народжуваності
 • Перинатальний рівень
 • Акушерський рівень
 • Печінково-клітинна недостатність
 • Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу
 • Портальна гіпертензія
 • Гостра виразка шлунка
 • Тромбоз мезентеріальних судин
 • Негайне оперативне втручання
 • Комплекс консервативних заходів, розрахованих на самовправлення грижі
 • Ручне вправлення грижі
 • Негайне вправлення грижі під короткочасним наркозом
 • Призначення барбітуратів
 • Посилений розпад кетогенних амінокислот та ліпідів
 • Порушення водно-електролітного балансу
 • Порушення кислотно-лужного балансу
 • Порушення процесів фосфорилювання глюкози
 • Послаблення процесів гліколізу
 • Хірургічне усунення згорненого гемотораксу
 • Лікування плевральними пункціями
 • Комплексна консервативна терапія
 • Дренування плевральної порожнини пасивним дренажем
 • Дренування плевральної порожнини активним дренажем
 • Продовжити листок непрацездатності самостійно, але не більше, ніж на 10 днів сумарно
 • Продовжити листок непрацездатності самостійно, але не більше, ніж на 6 днів сумарно
 • Продовжити листок непрацездатності сумісно із завідувачем відділення
 • Направити пацієнта на лікарсько-консультативну комісію
 • Направити пацієнта на медико-соціальну експертну комісію
 • У новонароджених більш низький рівень клубочкової фільтрації
 • У новонароджених більш низька кон-центрацiя білку та альбумiнiв у крові
 • У новонароджених знижена активність глюкуронілтрансферази
 • У новонароджених знижений рН крові
 • У новонароджених більш високий гематокрит
 • Вміст бластних клітин до 5%
 • Вміст бластних клітин до 15%
 • Вміст бластних клітин до 10%
 • Вміст бластних клітин до 1%
 • Відсутність бластних клітин
 • Особи, що страждають на хронічні захворювання
 • Часто та тривало хворіючи
 • Хронічна патологія та ЧТХ
 • Реконвалесценти після інфекційних захворювань та особи з хронічною патологією
 • Усі категорії хворих, що наведені в умовах