• Відповідає вікові
 • На 150 г менше належного
 • Гіпотрофія 1 ступеня
 • Гіпотрофія 11 ступеня
 • Паратрофія 1 ступеня
 • Коефіцієнт природнього освітлення
 • Світловий коефіцієнт
 • Глибина закладення навчальної кімнати
 • Час інсоляції кімнати
 • Наявність сумісного (верхньобоково-го) освітлення
 • Видалення сальника, матки та обох яєчників з трубами
 • Біопсія сальника
 • Біопсія яєчника
 • Видалення яєчника та метастазів у сальнику
 • Видалення сальника та обох яєчників з трубами
 • Провести ендоскопічну папілосфін-ктеротомію
 • Проводити консервативне лікування: спазмолітики, антибіотики, протизапальні засоби
 • Провести зовнішнє дренування холе-доха
 • Провести трансдуоденальну папіло-сфінктеротомію
 • Провести холедоходуоденостомію
 • Збільшення об’єму внутрішньосу-динної рідини
 • Коарктація аорти
 • Зменшення вироблення ендотеліаль-ного релаксуючого фактору
 • Збільшення вироблення катехоламі-нів
 • Збільшення вироблення альдостерону
 • Приготувати все для встановлення повітроводу
 • Взяти мазок з зіву для отримання культури
 • Дослідити гази крові та встановити в/в катетер
 • Провести рентгенографію грудної клітки, рентгенографію шиї у боковій проекції
 • Госпіталізувати дитину та помістити його в кювез з високою вологістю
 • Синдром Ейзенменгера
 • Дефект міжпередсердної перетинки
 • Дефект міжшлуночкової перетинки
 • Відкрита артеріальна протока
 • Аритмія Вольф-Паркінсон-Уайт (WPW-синдром)
 • Підвищена потреба в інсуліні на пізній стадії вагітності
 • Зменшення плацентарного транспорту глюкози у результаті гіперглікемії
 • Підвищена потреба в інсуліні на ранньому етапі вагітності
 • Тенденція до розвитку гіперглікемії на ранньому етапі вагітності
 • Тенденція до розвитку ацидозу на ранньому етапі вагітності
 • Перехід естрогенів матері до плоду
 • Прийом матір’ю гормонів під час вагітності
 • Підвищення рівня тиреотропного гормону у новонародженої
 • Гранульозоклітинна пухлина
 • Тестикулярна фемінізація
 • Попередження ускладнень захворювань
 • Попередження виникнення захворювань
 • Усунення чинників виникнення захворювань
 • Покращення умов життя населення
 • Проведення реабілітаційних заходів
 • Випадок смерті дитини у віці до 1 року
 • Випадок смерті дитини на першому місяці життя
 • Випадок смерті дитини після 28 днів життя
 • Випадок смерті дитини у перші 7 діб життя
 • Випадок смерті дитини під час пологів