• Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку
 • Ввести правцевий анатоксин
 • Ввести протиправцеву сироватку
 • Тільки хірургічна обробка рани
 • Призначити антибіотик
 • Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні
 • Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів
 • Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні
 • Лікуючий лікар видає довідку і "Санаторно-курортну карту"на 28 днів
 • Через ЛКК видається довідка на 4 дні
 • Аналіз динамічних рядів
 • Аналіз стандартизованих показників
 • Кореляційно-регресивний аналіз
 • Оцінка вірогідності різниці показників
 • Аналіз рівнів відносних величин
 • Аліментарно-конституційне ожиріння, I ст., абдомінальний тип
 • Гіпоталамічне ожиріння за типом Іценко-Кушинга, II ст., геноїдний тип
 • Аліментарно-конституційне ожиріння, III ст., геноїдний тип
 • Аліментарно-конституційне ожиріння, II ст., абдомінальний тип
 • Гіпоталамічне ожиріння за типом Іценко-Кушинга, I ст., абдомінальний тип
 • Дренувати ліву плевральну порожнину і зробити лапаротомію
 • Негайно виконати верхньо-серединну лапаротомію і потім дренувати ліву плевральну порожнину
 • Зробити негайно лапаротомію і спирт-новокаїнову блокаду Х ребра
 • Провести протишокові заходи і після підвищення артеріального тиску зробити лапаротомію
 • Зробити лівобічну торакотомію, а потім одразу ж лапаротомію
 • Видати "профбюлетень"для амбулаторного лікування
 • Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм
 • Видати листок непрацездатності для амбулаторного лікування
 • Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності
 • Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв’язку з професійним захворюванням
 • Розміри тазу нормальні
 • Перший ступінь звуження
 • Другий ступінь звуження
 • Третій ступінь звуження
 • Четвертий ступінь звуження
 • Антибіотикопрофілактика
 • Фагопрофілактика
 • Хіміопрофілактика ремантадином
 • Введення інтерферону
 • Введення індукторів інтерферону