• Парціальний тиск кисню в повітрі
 • Рівень ультрафіолетового опромінення
 • Рівень вологості
 • Температура
 • Сила земного тяжіння
 • Реверсполяризації
 • Слідової гіперполяризації
 • Слідової деполяризації
 • Деполяризації
 • -
 • Про відсутність клітинного імунітету до туберкульозу
 • Про наявність клітинного імунітету до туберкульозу
 • Про відсутність антитіл до туберкульозних бактерій
 • Про відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу
 • Про наявність антитіл до туберкульозних бактерій
 • Ацикловір
 • Іентаміцин
 • Клотримазол
 • Бензилпеніциліну натрієва сіль
 • Бісептол
 • Порушення знешкодження аміаку
 • Порушення знешкодження біогенних амінів
 • Пригнічення синтезу білків
 • Активація декарбоксилювання амінокислот
 • Пригнічення ферментів трансамінуван-ня
 • Пригнічення лейкопоезу
 • Збільшений перехід гранулоцитів в тканини
 • Розвиток аутоімунного процесу
 • Підвищене руйнування лейкоцитів
 • Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку
 • Нервово-м’язові синапси
 • Центральні синапси
 • Іангліонарні синапси
 • Проведення збудження мембраною
 • Пропріорецептори
 • Імплантація зародка в стінці труби
 • Загибель зародка
 • Інвагінація стінки бластоцисти
 • Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
 • Утворення двох бластоцист
 • Для пригнічення агрегації тромбоцитів
 • Для пригнічення зсідання крові
 • Для розширення коронарних судин
 • Для зниження рівня протромбіну
 • Для зниження вмісту холестерину
 • Зниження протеосинтезу
 • Підвищення ліполізу
 • Прискорення глюконеогенезу
 • Зниження ліполізу
 • Посилення катаболізму
 • Виділення вірусу з везикулярної рідини
 • Постановка алергічної проби
 • Виділення бактерій з везикулярної рідини
 • Зараження тварин везикулярною рідиною
 • Мікроскопія везикулярної рідини
 • Зниженням еластичних властивостей легень
 • Зменшенням альвеолярної вентиляції
 • Зменшенням розтяжності легень
 • Зменшенням перфузії легень
 • Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях