• Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • Фенілаланінгідроксилаза
 • Глутаматдегідрогеназа
 • Піруватдегідрогеназа
 • ДОФА-декарбоксилаза
 • Перевантаження серця підвищеним опором
 • Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові
 • Абсолютна коронарна недостатність
 • Пошкодження міокарда
 • Порушення надходження крові до серця
 • Фермент дихального ланцюга переносу електронів
 • Фермент ЦТК
 • Фермент бета-окислення жирних кислот
 • Компонент H+-АТФазної системи
 • Компонент піруватдегідрогеназної системи
 • Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами
 • Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
 • Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • Підвищений гемоліз еритроцитів
 • Утруднення відтоку жовчі з печінки
 • Пошкодження паренхіми печінки
 • Порушення утворення прямого білірубіну
 • Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці
 • Барабанна струна
 • Великий кам’янистий нерв
 • Малий кам’янистий нерв
 • Глибокий кам’янистий нерв
 • Під’язиковий нерв
 • Багаторядний призматичний війчастий
 • Одношаровий призматичний залозистий
 • Одношаровий призматичний з облямівкою
 • Багатошаровий плоский незрогові-лий
 • Одношаровий кубічний
 • Реберно-діафрагмальний синус
 • Діафрагмально-медіастинальний синус
 • Реберно-медіастинальний синус
 • Під куполом плеври
 • Під коренем легенів
 • Леміш
 • Медіальна пластинка крилоподібного відростка
 • Латеральна пластинка крилоподібного відростка
 • Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки
 • Вертикальна пластинка піднебінної кістки
 • Атріовентрикулярний вузол
 • Синусовий вузол
 • Пучок Гіса
 • Ліва ніжка пучка Гіса
 • Права ніжка пучка Гіса
 • Посилення лейкопоезу
 • Перерозподіл лейкоцитів в організмі
 • Зменшення руйнування лейкоцитів
 • Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини
 • Активація імунітету
 • Ввести вакцину БЦЖ
 • Ввести антитоксичну сироватку
 • Ввести вакцину антирабічну
 • Зробити повторну пробу
 • Дослідити сироватку крові
 • Функціональна блокада вісцеральних рефлексів
 • Розслаблення скелетної мускулатури
 • Розслаблення гладенької мускулатури
 • Редукція фази збудження
 • Підсилення ретроградної амнезії