• Після препасування каркасу
 • Після зняття відбитку
 • Перед препасовкою каркасу
 • Перед препаруванням та зняттям відбитку
 • Перел фіксацієй
 • У полiклiнiцi з наданням подальших рекомендацiй
 • У стацiонарi пiд наглядом гематолога
 • У полiклiнiцi з проведенням передоперацiйної пiдготовки
 • Вс тацiонарi з проведенням передоперацiйної пiдготовки
 • Вс тацiонарi з проведенням перед- та пiсляоперацiйної пiдготовки
 • ПропульсарМюлемана
 • Накусочна пластина Катца
 • Регулятор функцiї Френкеля-I
 • Вiдкритий активатор Клампта
 • Стацiонарна дуга Енгля на верхнi i нижнi зубнi дуги з мiжщелепною тягою
 • Неправильна загiпсовка моделей в оклюдатор
 • Моделювання каркасу з тонкими стiнками
 • Вiдсутнiсть необхiдної якостi оксидної плiвки
 • Вiдливка каркасу з безоксидного металу
 • Утворення оксидної плiвки на поверхнi каркасу
 • Двобiчнi переломи суглобових вiдросткiв гiлки нижньої щелепи
 • Дистальний вивих нижньої щелепи
 • Гострий артрит скроневонижньощелепних суглобiв
 • Двобiчний перелом нижньої щелепи в дiлянцi кутiв
 • Двобiчний анкiлоз скроневонижньощелепного суглоба
 • У сухожаровiй шафi при температурi 180°C, 10 хвилин
 • У 0,01% розчинi хлорамiну 10 хвилин
 • У 0,5% розчинi сульфохлоретилу 20 хвилин
 • У 6%розчинi перекису водню щоденного приготування, 6 годин
 • У потрiйному розчинi 30 хвилин
 • Патологiчне стирання, генералiзована форма, змiшаний тип, 2 ступiнь
 • Патологiчне стирання, генералiзована форма, вертикальний тип, 1 ступiнь
 • Симптомокомплекс Костена
 • Прикус, що знижується, 1-2 ступiнь
 • Патологiчне стирання, локалiзована форма, горизонтальний тип, 1-2 ступiнь
 • Радикальна ринопластика за Ф.Хiтровим
 • Клапоть на нiжцi з чола
 • Два клаптя на нiжцi зi щiк
 • Вiльний шкiрний трансплантат
 • Трилопатевий стебельчастий клапоть
 • Невiрно вiдлита модель
 • Неправильна постановка зубiв
 • Невiрно отримано анатомiчний вiдбиток
 • Неправильно визначена центральна оклюзiя
 • Невiрно отримано функцiональний вiдбиток