• ПропульсарМюлемана
 • Накусочна пластина Катца
 • Регулятор функцiї Френкеля-I
 • Вiдкритий активатор Клампта
 • Стацiонарна дуга Енгля на верхнi i нижнi зубнi дуги з мiжщелепною тягою
 • Неправильна загiпсовка моделей в оклюдатор
 • Моделювання каркасу з тонкими стiнками
 • Вiдсутнiсть необхiдної якостi оксидної плiвки
 • Вiдливка каркасу з безоксидного металу
 • Утворення оксидної плiвки на поверхнi каркасу
 • Патологiчне стирання, генералiзована форма, змiшаний тип, 2 ступiнь
 • Патологiчне стирання, генералiзована форма, вертикальний тип, 1 ступiнь
 • Симптомокомплекс Костена
 • Прикус, що знижується, 1-2 ступiнь
 • Патологiчне стирання, локалiзована форма, горизонтальний тип, 1-2 ступiнь
 • S-подiбнi щипцi, на правiй щiчцi яких є шип
 • Прямi щипцi
 • Клювоподiбнi щипцi з щiчками, що сходяться
 • S-подiбнi щипцi, на лiвiй щiчцi яких є шип
 • S-подiбнi щипцi з гладкими щiчками
 • Сума ширини коронок чотирьох рiзцiв
 • Ширина зубної дуги
 • Розмiри бокових сегментiв зубних рядiв
 • Довжина зубної дуги
 • Сума розмiрiв коронок верхнiх iкла, центрального i бокового рiзця
 • Генералiзований пародонтит, I ступiнь, хронiчний перебiг
 • Пародонтоз, I ступiнь
 • Пародонтоз, початковий ступiнь
 • Генералiзований пародонтит, початковий ступiнь, хронiчний перебiг
 • Хронiчний катаральний гiнгiвiт
 • Провести знеболювання анестетиком ефiрного ряду
 • Провести пiдшкiрну пробу на анестетик
 • Провести iнфiльтрацiйну анестезiю анестетиком артикаїнового ряду
 • Провести скарифiкацiйну пробу на анестетик, яким буде проводитись знеболення
 • Проведення алергологiчних лабораторних проб
 • Мiжщелепова лiгатурна фiксацiя за Айвi
 • Фiксацiя гладкою шиною-скобою
 • Фiксацiя шиною з розпiркою
 • Шини iз зачiпними гачками на мiжщелепових еластичних тягах
 • Внутрiшньоротовий остеосинтез
 • Гiпертрофiчний гiнгiвiт
 • Хронiчний катаральний гiнгiвiт
 • Гострий катаральний гiнгiвiт
 • Генералiзований пародонтит початкового ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит початкового ступеня, загострений перебiг
 • Ерозивна лейкоплакiя слизової оболонки щiчної дiлянки
 • Плоска лейкоплакiя слизової оболонки щiчної дiлянки
 • Ретенцiйна кiста слизової оболонки щiчної дiлянки
 • Фiброма слизової оболонки щiчної дiлянки
 • Пухирчатка слизової оболонки щiчної дiлянки
 • Зiшлiфовування щiчних горбикiв верхнiх зубiв
 • Зiшлiфовування горбикiв верхнiх зубiв
 • Зiшлiфовування вершин опорних щiчних горбикiв нижнiх зубiв
 • Зiшлiфовування язикових горбикiв нижнiх зубiв
 • Зiшлiфовування вершин опорних пiднебiнних горбикiв верхнiх зубiв