• Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Функціональна залишкова ємність
 • Ємність вдиху
 • Хвилинний об’єм дихання
 • Твердофазний !ФА
 • Реакція аглютинації
 • Реакція непрямої гемаглютинації
 • Реакція латекс-аглютинації
 • Іммуноелектрофорез
 • Зменшення тонусу судин
 • Гіперволемія
 • Біль
 • Активація симпато-адреналової системи
 • Зниження скоротливої функції серця
 • Підвищений гемоліз еритроцитів
 • Утруднення відтоку жовчі з печінки
 • Пошкодження паренхіми печінки
 • Порушення утворення прямого білірубіну
 • Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці
 • Багаторядний призматичний війчастий
 • Одношаровий призматичний залозистий
 • Одношаровий призматичний з облямівкою
 • Багатошаровий плоский незрогові-лий
 • Одношаровий кубічний
 • Переважно блокує калієві канали
 • Пригнічує холінорецептори
 • Стимулює гістамінові рецептори
 • Активує серотонінові рецептори
 • Змінює чутливість міокарду до ацетилхоліну
 • Пасивна дифузія
 • Фільтрація
 • Активний транспорт
 • Піноцитоз
 • Зв’язування з транспортними білками
 • Зменшення ударного об’єму крові
 • Інтоксикація продуктами некротичного розпаду
 • Зниження об’єму циркулюючої крові
 • Пароксизмальна тахікардія
 • Анафілактична реакція на міокарді-альні білки
 • Активація аденілатциклази ентеро-цитів
 • Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол
 • Окиснення альдостерону в корі на-днирників
 • Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі
 • Посилення синтезу кортикотропіну
 • Рецептори періодонту
 • Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу
 • Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу
 • Смакові рецептори
 • Механорецептори слизової ротової порожнини
 • У атріовентрикулярному вузлі
 • У пучку Гіса
 • У волокнах Пуркін’є
 • У міокарді передсердь
 • У міокарді шлуночків
 • Умовних симпатичних
 • Умовних та безумовних симпатичних
 • Умовних парасимпатичних
 • Безумовних парасимпатичних
 • Безумовних симпатичних та парасимпатичних
 • Утворення 1,25(ОН)2 D3
 • Гідроксилювання проліну
 • Гідроксилювання лізину
 • Карбоксилювання глутамату
 • Гідроксилювання кортизолу
 • Гіперсекреція альдостерону
 • Гіпосекреція альдостерону
 • Гіперсекреція катехоламінів
 • Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • Гіпосекреція глюкокортикоїдів