• Тільки дезинфекція
 • Дезинфекція, стерилізація
 • Стерилізація без попередньої обробки
 • Дезинфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація
 • Передстерилізаційне очищення, стерилізація
 • Створення плаского дна
 • Розширення дна порожнини
 • Створення допоміжної порожнини
 • Створення допоміжного уступу
 • Створення фальца
 • Міжщелепне лігатурне звязування за Айві
 • Фіксація відламків апаратом Рудька
 • Шина Гунінга-Порта
 • Шини Тигерштедта
 • Прямий остеосинтез
 • Назотрахеальний наркоз
 • Внутрішньовенний наркоз
 • Масковий наркоз
 • Ендотрахеальний наркоз через трахеостому
 • Оротрахеальний наркоз
 • Шина Гунінга-Порта
 • Прямий остеосинтез
 • Назубні шини Тігерштедта
 • Міжщелепне лігатурне звязування за Айві
 • Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський)
 • Підочна та піднебінна
 • Підочна, піднебінна та різцева
 • Плексуальна та різцева
 • Термінальна та різцева
 • Підочна та різцева
 • Генералізований пародонтит ІІ ст, хронічний перебіг
 • Генералізований пародонтит ІІІ ст, загострений перебіг
 • Генералізований пародонтит ІІІ ст, хронічний перебіг
 • Генералізований пародонтит ІІ ст, загострений перебіг
 • Генералізований пародонтит І ст, хронічний перебіг