• Оксидаза гомогентизинової кислоти
 • Фенілаланінгідроксилаза
 • Глутаматдегідрогеназа
 • Піруватдегідрогеназа
 • ДОФА-декарбоксилаза
 • Твердофазний !ФА
 • Реакція аглютинації
 • Реакція непрямої гемаглютинації
 • Реакція латекс-аглютинації
 • Іммуноелектрофорез
 • Функціональна блокада вісцеральних рефлексів
 • Розслаблення скелетної мускулатури
 • Розслаблення гладенької мускулатури
 • Редукція фази збудження
 • Підсилення ретроградної амнезії
 • У атріовентрикулярному вузлі
 • У пучку Гіса
 • У волокнах Пуркін’є
 • У міокарді передсердь
 • У міокарді шлуночків
 • Умовних симпатичних
 • Умовних та безумовних симпатичних
 • Умовних парасимпатичних
 • Безумовних парасимпатичних
 • Безумовних симпатичних та парасимпатичних
 • Утворення 1,25(ОН)2 D3
 • Гідроксилювання проліну
 • Гідроксилювання лізину
 • Карбоксилювання глутамату
 • Гідроксилювання кортизолу
 • Гіперсекреція альдостерону
 • Гіпосекреція альдостерону
 • Гіперсекреція катехоламінів
 • Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • Гіпосекреція глюкокортикоїдів
 • Підвищення проникності ниркового фільтра
 • Затримка виведення продуктів азотистого обміну
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах
 • Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • Лівий венозний кут
 • Правий венозний кут
 • Місце утворення нижньої порожнистої вени
 • Місце утворення верхньої порожнистої вени
 • Місце утворення ворітної вени
 • Сурфактант
 • Ендотелій капілярів
 • Базальна мембрана ендотелію
 • Базальна мембрана альвеолоцитів
 • Альвеолоцити
 • Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію
 • Руйнування епітелію ендометрію
 • Руйнування сполучної тканини ендо-метрію
 • Руйнування судин ендометрію
 • Формування лакун
 • Збільшення частоти серцевих скорочень
 • Підсилення перистальтики
 • Підсилення секреції травних соків
 • Звуження бронхів
 • Звуження зіниць