• Гострий гнiйний неодонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
 • Гострий серозний одонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
 • Гострий серозний неодонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
 • Гострий гнiйний одонтогенний пiднижньощелепний лiмфаденiт
 • Аденофлегмона пiднижньощелепної дiлянки
 • Медикаментозна пiдготовка + анестетики з вазоконстрiктором
 • Медикаментозна пiдготовка + анестетики без вазоконстрiктора
 • Премедикацiя + анестетик без вазоконстрiктора
 • Анестетик з вазоконстрiктором
 • Премедикацiя + анестетик з вазоконстрiктором
 • Двобiчна туберальна та палатинальна
 • Двобiчна палатинальна
 • Двобiчна iнфраорбiтальна та рiзцева
 • Двобiчна iнфраорбiтальна та палатинальна
 • Двобiчна iнфраорбiтальна
 • Гострий глибокий карiєс
 • Гострий обмежений пульпiт
 • Гострий гнiйний пульпiт
 • Гострий дифузний пульпiт
 • Загострення хронiчного перiодонтиту
 • Корекцiя протеза
 • Одержання вiдбиткiв
 • Накладання протеза
 • Виготовлення гiпсових моделей
 • Перевiрка воскової конструкцiї протеза
 • Філатовським стеблом
 • Місцевими тканинами носо-губної або щічної ділянок
 • Вільна пластика дермальним клаптем на всю товщину
 • Шкірно-хрящовим трансплантатом вушної раковини
 • Клаптем на ніжці лобної та щічної ділянок
 • Металокерамічний мостоподібний протез із опорою на 47, 46 зуби
 • Мостоподібний протез із однобічною опорою на 47 зуб
 • Паяний мостоподібний протез із опорою на 48, 44 зуби
 • Малий сідлоподібний протез із кламерною фіксацією на 47, 44 зуби
 • Дуговий протез із кламерною фіксацією на 47, 44, 34 зуби
 • Протез, що складається
 • Бюгельний протез з фіксацією на кламерах
 • Шарнірний знімний протез
 • Звичайний частковий знімний пластинковий протез
 • Бюгельний протез з фіксацією на атачменах
 • Індивідуальну пластмасову
 • Складуючу
 • Стандартну для беззубих щелеп
 • Стандартну
 • Розбірну
 • Видалити корiнь через пiдщелеповий оперативний доступ
 • Намагатися видалити корiнь через комiрку зуба
 • Розтин м’яких тканин над коренем та видалення кореня
 • Подальшi дiї лiкар має визначити тiльки пiсля рентгенологiчного обстеження хворого
 • Залишити корiнь в м’яких тканинах
 • Фiксацiя зуба цементом
 • Припасування ковпачка на куксi зуба та штифта в кореневому каналi
 • Припасування ковпачка iз штифтом до кореня зуба
 • Спаювання штифта з ковпачком
 • Виготовлення комбiнованої коронки
 • Однобiчна iнфiльтрацiйна анестезiя з вестибулярного боку
 • Однобiчна туберальна i палатинальна анестезiя
 • Однобiчна туберальна, iнфраорбiтальна i палатинальна анестезiя
 • Однобiчна iнфраорбiтальна i рiзцева анестезiя
 • Однобiчна iнфраорбiтальна i палатинальна анестезiя
 • Двостороннi переломи суглобових вiдросткiв гiлки нижньої щелепи
 • Дистальний вивих нижньої щелепи
 • Гострий артрит скроневонижньощелепних суглобiв
 • Двостороннiй перелом нижньої щелепи в дiлянцi кутiв
 • Двостороннiй анкiлоз скроневонижньощелепного суглоба
 • Перiостотомiя, призначення медикаментозного протизапального лiкування
 • Видалення 64 зуба, перiостотомiя, призначення медикаментозного лiкування
 • Ендодонтичне лiкування 64 зуба, призначення медикаментозного протизапального лiкування
 • Видалення 64 зуба, призначення медикаментозного протизапального лiкування
 • Ендодонтичне лiкування 64 зуба, перiостотомiя
 • Обтуратор Iльїной-Маркосян
 • Пластинчатий протез з обтуруючою частиною
 • Обтуратор Померанцевої-Урбанської
 • Плаваючий обтуратор
 • Пiднебiнна пластинка
 • Виразково-некротичний гiнгiвiт
 • 27. Хворий 34-х рокiв скаржиться на дефект твердих тканин зубiв 21, 22 . Хворому показано виготовлення металокерамiчних коронок на 21, 22 без проведення депульпацiї зубiв. Який вид знеболювання слiд застосувати при препаруваннi зубiв?
 • Гiпертрофiчний гiнгiвiт
 • Гострий катаральний гiнгiвiт
 • Хронiчний катаральний гiнгiвiт
 • Створення додаткової площадки
 • Виведення порожнини на пiднебiнну поверхню
 • Розширення дна порожнини
 • Створення ретенцiйних пунктiв
 • Формування овальної порожнини