• Кальцiйвмiсна паста
 • Резорцинформалiнова паста
 • Цинк-фосфатний цемент
 • Склоiономерний цемент
 • Цинк-евгенольний цемент
 • Кiстковий шов
 • Двощелепна шина iз зачiпними петлями та мiжщелепним еластичним витягуванням
 • Позаротовий апарат за типом Рудька
 • Однощелепна шина-скоба
 • Фiксацiя за допомогою спиць i стрижнiв
 • Медикаментозна пiдготовка + анестетики з вазоконстрiктором
 • Медикаментозна пiдготовка + анестетики без вазоконстрiктора
 • Премедикацiя + анестетик без вазоконстрiктора
 • Анестетик з вазоконстрiктором
 • Премедикацiя + анестетик з вазоконстрiктором
 • Медико-санiтарна частина
 • Мiська стоматологiчна полiклiнiка
 • Обласна стоматологiчна полiклiнiка
 • Дiльнична лiкарня
 • Сiльська амбулаторiя
 • Дитина може вiдвiдувати дитячий заклад
 • Госпiталiзацiя у вiддiлення iнфекцiйної лiкарнi
 • Амбулаторне лiкування без iзоляцiї дитини
 • Госпiталiзацiя у дитяче вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї
 • Амбулаторне лiкування з iзоляцiєю дитини
 • Генералiзований пародонтит початкового ступеня, загострений перебiг
 • Гострий катаральний гiнгiвiт
 • Гiпертрофiчний гiнгiвiт
 • Хронiчний катаральний гiнгiвiт
 • Генералiзований пародонтит початкового ступеня, хронiчний перебiг
 • Дiлянка нижньощелепного пiдвищення
 • Ретромолярна ямка
 • Защелепна ямка
 • Дiлянка скроневого гребеня нижньої щелепи
 • Дiлянка горба верхньої щелепи
 • Середня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
 • Зубне нервове сплетіння
 • Передня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
 • Задня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
 • Носо-піднебінний нерв
 • Видалення зубів в амбулаторних умовах з подальшою тампонадою альвеол гемостатичною губкою
 • Видалення зубів у щелепно-лицевому відділенні
 • Видалення зубів можливо як в стаціонарі, так і в амбулаторії
 • Видалення зубів в гематологічному відділенні після відповідної підготовки
 • Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі
 • Іайморотомія з репозицією відламків
 • Репозиція відламків
 • Радикальна гайморотомія з репозицією відламків
 • Остеотомія верхньої щелепи
 • Радикальна гайморотомія
 • Пружинячий апарат Енгля
 • Апарат на верхню щелепу з гвинтом i секторальним розпилом
 • Апарат на верхню щелепу з похилою площиною злiва
 • Апарат на верхню щелепу з гвинтом i серединним розпилом
 • Апарат на нижню щелепу з похилою площиною злiва
 • Загострення хронiчного перiодонтиту
 • Гострий глибокий карiєс
 • Гострий дифузний пульпiт
 • Гострий обмежений пульпiт
 • Гострий гнiйний пульпiт