• Суттєво не зміниться
 • Зупиниться
 • Стане більш рідким
 • Стане більш глибоким
 • Стане більш частим
 • Стовбур мозку
 • Шийний відділ спинного мозку
 • Передній мозок
 • Проміжний мозок
 • Середній мозок
 • Гіперсекреція альдостерону
 • Гіпосекреція альдостерону
 • Гіперсекреція катехоламінів
 • Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • Гіпосекреція глюкокортикоїдів
 • Підвищення проникності ниркового фільтра
 • Затримка виведення продуктів азотистого обміну
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах
 • Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • Лівий венозний кут
 • Правий венозний кут
 • Місце утворення нижньої порожнистої вени
 • Місце утворення верхньої порожнистої вени
 • Місце утворення ворітної вени
 • Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення осмотичного тиску крові
 • Збільшення проникності стінок судин
 • Флегмонозний апендицит
 • Гангренозний апендицит
 • Поверхневий апендицит
 • Простий апендицит
 • Хронічний апендицит
 • Конкурентний антагонізм з ПАБК
 • Порушення синтезу білків клітинної стінки
 • Зменшення проникності мембран
 • Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів
 • Коагуляція білка
 • Зменшення частоти скорочень
 • Збільшення частоти та сили скорочень
 • Збільшення збудливості міокарда
 • Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду
 • Збільшення сили скорочень
 • Трійчастий
 • Лицевий
 • Окоруховий
 • Блукаючий
 • Язикоглотковий
 • Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка
 • Вінцевий відросток та крилоподібна ямка
 • Вінцєвий відросток та піднижньоще-лепна ямка
 • Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка
 • Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка
 • Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів
 • Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів
 • Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів
 • Аксони нейронів бокових рогів
 • Аксони мотонейронів
 • Паличкові нейросенсорні клітини
 • Горизонтальні нейроцити
 • Колбочкові нейросенсорні клітини
 • Біполярні нейрони
 • Гангліонарні нервові клітини