• Инфраорбитальная анестезия внеротовым способом и палатинальная анестезия
 • Инфраорбитальная анестезия внутриротовым способом и палатинальная анестезия
 • Туберальная анестезия внутриротовым способом
 • Инфильтрационная анестезия и палатинальная анестезия
 • Туберальная анестезия внеротовым способом и палатинальная анестезия
 • Вскрытие абсцесса, удаление 75 зуба, медикаментозная терапия
 • Вскрытие инфильтрата, УВЧ-терапия, полуспиртовые компрессы
 • Вскрытие абсцесса, медикаментозное лечение.
 • Вскрытие абсцесса, компрессы с демиксиде
 • Удаление 75 зуба, медикаментозная терапия, УВЧ-терапия
 • Удаление 74 зуба, медикаментозная терапия
 • Удаление 74 зуба, периостотомия, медикаментозная терапия
 • Дренирования 74 зуба через корневые каналы, медикаментозная терапия
 • Удаление 74, 75 зубов, периостотомия, медикаментозная терапия
 • Периостотомия, медикаментозная терапия
 • Широкие и короткие выводный протоки слюнных желез
 • Все ниже Перечисленные
 • Наличие кариозных и периодонтитных зубов
 • Воспалительные поражения слизистой оболочки ротовой полости
 • Острые и хронические тонзиллиты
 • Формирование гематомы дна полости рта
 • Отек слизистой полости рта
 • Смещение корня языка кзади с фрагментом нижней челюсти
 • Обильное слюноотделение
 • Наличие инородных тел в полости рта
 • Острый серозный одонтогенный периостит нижней челюсти от 36 зуба
 • Острый гнойный одонтогенный лимфаденит левой подчелюстной области
 • Аденофлегмона левой подчелюстной области
 • Острый гнойный одонтогенный периостит нижней челюсти от 36 зуба
 • Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти
 • Термовізіографію, УЗГ нижньої щелепи
 • Рентгенографію, пункційне біопсі. новоутворення
 • Рентгенографію, УЗГ нижньої щелепи
 • Мікробіологічне дослідження пунктату утворення
 • УЗГ нижньої щелепи, цитологічне дослідження новоутворення
 • Перiостотомiя, призначення медикаментозного протизапального лiкування
 • Видалення 64 зуба, перiостотомiя, призначення медикаментозного лiкування
 • Ендодонтичне лiкування 64 зуба, призначення медикаментозного протизапального лiкування
 • Видалення 64 зуба, призначення медикаментозного протизапального лiкування
 • Ендодонтичне лiкування 64 зуба, перiостотомiя
 • Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 46 зуба
 • Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки від 46 зуба
 • Одонтогенний абсцес правого щелепно-язикового жолобку від 46 зуба
 • Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба
 • Гострий бактеріальний правобічний субмаксиліт
 • Репозиція уламків щелепи, фіксація 34 зуба лігатурним звязуванням
 • Медикаментозна терапія, фіксація 34 зуба лігатурним звязуванням
 • Репозиції уламків щелепи із збереженням 34 зуба, медикаментозна терапія
 • Репозиція уламків щелпи, реплантація 34 зуба
 • Видалення 34 зуба, фіксація уламків щелепи, медикаментозна терапія
 • Рентгенографія черепа у аксіальній проекції
 • Рентгенографія черепа у прямій проекції та нижньої щелепи за Парма
 • Томограма нижньої щелепи
 • Рентгенографія нижньої щелепи у прямій та боковій проекціях
 • Рентгенографія черепа у аксіальній проекції та ортопантомограма
 • Екзартикуляція тіла нижньої щелепи на боці ураження;
 • Підокісна часткова резекція тіла нижньої щелепи без збереження нижнього краю
 • Резекція тіла та альвеолярного паростка нижньої щелепи.
 • Підокісна часткова резекція тіла нижньої щелепи із збереженням нижнього краю;
 • Часткова резекція альвеолярного паростка нижньої щелепи;
 • Гострий епідемічний паротит
 • Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки
 • Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки
 • Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки
 • Гострий неепідемічний паротит
 • Протягом третього місяця розвитку плоду
 • Протягом першого місяця розвитку плоду
 • Протягом другого місяця розвитку плоду
 • Протягом четвертого місяця розвитку плоду
 • Протягом п’ятого місяця розвитку плоду
 • Глибокий прикус
 • Захворювання тканин пародонта
 • Тісне розташування фронтальних зубів
 • Затримка росту щелепи
 • Парафункція мімічних м’язів
 • Скерувати на консультацію до гематолога
 • Призначити антибіотикотерапію
 • Призначити теплові фізіотерапевтичні процедури на ділянки, де виявлено збільшені лімфовузли
 • Скерувати для проведення загального аналізу крові та на консультацію до педіатра
 • Скерувати на консультацію до лікаря-отоляринголога
 • Призначення протизапальної терапії, фізіотерапевтичних процедур, компреси з 20% ДМСО з другого дня;
 • Накладення на щічну ділянку повязки, що давить, наступного дня: УВЧ-терапія, фонофорез із йодом або лідазою.
 • У першу добу -холод, потім УФО в еритемній дозі, ЛФ із третього дня;
 • Розтин гематоми правої щоки, призначення антибіотикотерапії;
 • Накладення в перші години на щічну ділянку повязки, що давить, потім -пухир із льодом, із 2-3го дня -мазь троксевазин (гель 2%), долгит-крем;
 • Сіалографію, ексцизійну біопсію
 • Інцизійну біопсію, сіалометрію
 • Пункційну біопсію, сіалографію
 • Ексцизійну біопсію, радіоізотопне дослідження
 • Сіалометрію, УЗД
 • Ендодонтичне лікування 21, медична обробка лунки і зуба, реплантація та фіксація зуба
 • Реплантація та фіксація зуба
 • Медична обробка зуба і лунки, реплантація, фіксація та ендодонтичне лікування зуба
 • Медична обробка зуба і лунки, реплантація та фіксація зуба
 • Медична обробка зуба і лунки, реплантація зуба
 • Парез лівого лицьового нерва
 • Парез правого лицьового нерва
 • Хронічний остеомієлит гілки і тіла нижньої щелепи зліва
 • Вторинний лівобічний деформуючий остеоартроз СНЩС
 • Вторинний правобічний деформуючий остеоартроз СНЩС
 • Обострение хронического периодонтита 64 зуба
 • Хронический одонтогенный остеомиелит верхней челюсти.
 • Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти от 64 зуба
 • Острый одонтогенный гайморит от 64 зуба
 • Острый одонтогенный периостит верхней челюсти от 64 зуба
 • Загострення хронічного періодонтиту 84 зуба
 • Гострий гематогенний остеомієліт нижньої щелепи
 • Гострий серозний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 85 зуба
 • Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 84 зуба
 • Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 84 зуба
 • Вроджене двобічне наскрізне часткове незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка, протрузія міжщелепної кістки
 • Вроджене двобічне приховане незрощення верхньої губи, протрузія міжщелепної кістки
 • Вроджене двобічне часткове незрощення верхньої губи
 • Вроджене двобічне наскрізне незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка, протрузія міжщелепної кістки
 • Вроджене двобічне приховане незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка