• Гіперсекреція альдостерону
 • Гіпосекреція альдостерону
 • Гіперсекреція катехоламінів
 • Гіперсекреція глюкокортикоїдів
 • Гіпосекреція глюкокортикоїдів
 • Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини
 • Зменшення онкотичного тиску крові
 • Зменшення осмотичного тиску крові
 • Збільшення проникності стінок судин
 • Дегідратація білків протоплазми
 • Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем
 • Окиснення органічних компонентів протоплазми
 • Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми
 • Взаємодія з гідроксильними групами ферментів
 • b-адреноблокатори
 • а-адреноблокатори
 • Симпатолітики
 • Селективні ^-адреноміметики
 • а-адреноміметики
 • Преципітації в агарі
 • Аглютинації
 • Зв’язування комплементу
 • Гальмування гемаглютинації
 • Непрямої гемаглютинації
 • Артерія м’язового типу
 • Артерія змішаного типу
 • Вена з сильним розвитком м’язів
 • Артерія еластичного типу
 • Екстраорганна лімфатична судина
 • Задній персне-черпакуватий
 • Бічний персне-черпакуватий
 • Персне-щитоподібний
 • Щито -черпакуватий
 • Голосовий
 • Збільшиться глибина і частота
 • Зменшиться глибина
 • Збільшиться глибина
 • Зменшиться частота
 • Збільшиться частота
 • Окістя
 • Діафіз
 • Епіфіз
 • Шар зовнішніх генеральних пластинок
 • Шар внутрішніх генеральних пластинок