• Верхнечелюстную пластинку с протракционными пружинами
 • Брекет-систему с техникой прямой дуги по Эндрюс
 • Верхнечелюстную пластинку с вестибулярной дугой
 • Верхнечелюстную пластинку с рукообразными пружинами
 • Стандартную Эджуайс-технику
 • Небные бугры 16 и 26 перекрывают щечные бугры 36 и 46
 • Дистально-щечные бугры 16 и 26 находятся в поперечной борозде 36 и 46.
 • Мезиально-щечные бугры 16 и 26 смыкаются с поперечной бороздой 36 и 46
 • Мезиально-щечные бугры 16 и 26 смыкаются с продольной бороздой 36 и 46
 • Мезиально-щечные бугры 16 и 26 находятся позади поперечной борозды 36 и 46
 • Биометрическое изучение моделей челюстей
 • Антропометрическое изучение формы лица
 • Ортопантомограмма
 • Томограммах ВНЧС
 • Телерентгенограмм
 • Пружинящий аппарат Энгля
 • Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и секторальным распилом
 • Аппарат на верхнюю челюсть с наклонной плоскостью слева
 • Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом
 • Аппарат на нижнюю челюсть с наклонной плоскостью слева
 • Изготовление несъемного протеза
 • Изготовление мостовидного протеза
 • Перемещение соседних зубов
 • Изготовление частичного съемного протеза
 • Изготовление несъемного консольного протеза
 • Добиться вытяжения по вертикали во фронтальных участках челюстей
 • Добиться вколачивания боковых зубов по вертикали
 • Задержать рост челюстей по вертикали
 • Задержать рост челюстей по трансверзали
 • Устранить вредную привычку сосания, нормализовать тип глотания
 • Вмешательства врача не нужны
 • Пришлифовать не стершиеся бугры клыков
 • Проводить осмотр 1 раз в полгода до смены резцов
 • Проводить осмотр 1 раз в месяц до смены резцов
 • Проводить осмотр 1 раз в полгода до смены клыков
 • Вершина мезіальнощічного бугра першого моляру
 • Вершина дистальнощічного бугра першого моляра
 • Переднє заглиблення міжбугоркової фісури першого моляра
 • Заднє заглиблення міжбугоркової фісури
 • Контактні пункти між першим та другим моляром
 • Міогімнастика
 • Пластика вуздечки
 • Не проводимо лікування
 • Ортодонтичне лікування
 • Пластика вуздечки з наступним ортодонтичним лікуванням
 • Які висовують нижню щелепу
 • Які опускають нижню щелепу
 • Які тягнуть нижню щелепу до заду.
 • Мімічні мя’зи
 • Які піднімають нижню щелепу
 • Парабола
 • Еліпс
 • Півколо
 • Сідловидну
 • У-подібну
 • Співвідношення бугорків перших постійних молярів
 • Співвідношення різців
 • Співвідношення дистальних поверхонь других постійних молярів
 • Співвідношення дистальних поверхонь других молочних молярів
 • Співвідношення ікол
 • Прицільна рентгенограма
 • Рентгенографія кисті руки
 • Ортопантомограма
 • Телерентгенографія
 • Томограма
 • Вивчення сегментів зубних рядів
 • Визначення трансверзальних розмірів зубних рядів
 • Діагностику семетричності зубних рядів і зміщення кутніх зубів
 • Визначення сагітальних розмірів зубних рядів
 • Визначення лонгітудинальної довжини зубних рядів
 • Зубної, альвеолярної і базальної дуг верхньої або нижньої щелепи
 • Будови висково-нижньощелепових суглобів
 • Визначення стану твердих тканин зубів, їх пародонта, альвеолярних відростків і щелепових кісток
 • Положення зубів, зубоальвеолярної висоти, асиметрії правої і лівої половини обличчя
 • Будови лицевого скелета, його росту і прогнозу ортодонтичного лікування
 • Залишити молочні моляри і проводити диспансерне спостереження
 • Видалити молочні моляри і направити на протетичне лікування
 • Призначити ремінералізуючу терапію, для затримки резорбції і стирання молочних молярів
 • Видалити молочні моляри
 • Видалити молочні моляри і переміщувати на їх місце постійні моляри
 • Еджуайз-техніка
 • Екстраоральні (позаротові) апарати
 • Апарати механічної дії
 • Апарати комбінованої дії
 • Апарати функціональної дії
 • Глибокий прикус
 • Відкритий прикус
 • Мезіальний прикус
 • Перехресний прикус
 • Дистальний прикус
 • Метод Коркгауза
 • Метод Герлаха
 • Електрометрія
 • Телерентгенографія
 • Метод Пона
 • Перехресного прикусу
 • Глибокого прикусу
 • Звуження зубного ряду на верхній щелепі
 • Дистального прикусу
 • Відкритого прикусу
 • Неповне прорізування фронтальних зубів
 • Часткова адентія
 • Розширення верхнього зубного ряду
 • Поворот зубів навколо вісі
 • Звуження верхнього зубного ряду в бокових ділянках