• Для сужения верхноього зубного ряда
 • Для сужения нижнего зубного ряда
 • Пружина Коф финна в ортодонтии не используется
 • Для расширения верхнего зубного ряда
 • Для фиксации ортодонтической аппаратуры
 • Сума ширини коронок чотирьох рiзцiв
 • Ширина зубної дуги
 • Розмiри бокових сегментiв зубних рядiв
 • Довжина зубної дуги
 • Сума розмiрiв коронок верхнiх iкла, центрального i бокового рiзця
 • Вершина мезіальнощічного бугра першого моляру
 • Вершина дистальнощічного бугра першого моляра
 • Переднє заглиблення міжбугоркової фісури першого моляра
 • Заднє заглиблення міжбугоркової фісури
 • Контактні пункти між першим та другим моляром
 • Міогімнастика
 • Пластика вуздечки
 • Не проводимо лікування
 • Ортодонтичне лікування
 • Пластика вуздечки з наступним ортодонтичним лікуванням
 • Видалення 83 і 73 зубів
 • Видалення 42 і 32 зубів
 • Видалення 84 і 74 зубів
 • Видалення 41 і 31 зубів
 • Серійне послідовне видалення зубів за Хотцом
 • Третя клінічна функціональна проба за Ільїною-Маркосян
 • Перша клінічна проба за Ільїною-Маркосян
 • Друга клінічна проба за Ільїною-Маркосян
 • Четверта клінічна проба за Ільїною-Маркосян
 • Діагностична клінічна проба за Ешлером-Бітнером
 • Розміри ширини коронок верхніх чотирьох різців
 • Розміри ширини коронок верхніх центральних різців
 • Розміри ширини коронок верхніх шести фронтальних зубів
 • Розміри ширини коронок верхніх центральних різців і перших премолярів
 • Розміри переднього сегменту зубного ряду
 • Які висовують нижню щелепу
 • Які опускають нижню щелепу
 • Які тягнуть нижню щелепу до заду.
 • Мімічні мя’зи
 • Які піднімають нижню щелепу
 • Парабола
 • Еліпс
 • Півколо
 • Сідловидну
 • У-подібну
 • Співвідношення бугорків перших постійних молярів
 • Співвідношення різців
 • Співвідношення дистальних поверхонь других постійних молярів
 • Співвідношення дистальних поверхонь других молочних молярів
 • Співвідношення ікол
 • Прицільна рентгенограма
 • Рентгенографія кисті руки
 • Ортопантомограма
 • Телерентгенографія
 • Томограма
 • Вивчення сегментів зубних рядів
 • Визначення трансверзальних розмірів зубних рядів
 • Діагностику семетричності зубних рядів і зміщення кутніх зубів
 • Визначення сагітальних розмірів зубних рядів
 • Визначення лонгітудинальної довжини зубних рядів
 • Зубної, альвеолярної і базальної дуг верхньої або нижньої щелепи
 • Будови висково-нижньощелепових суглобів
 • Визначення стану твердих тканин зубів, їх пародонта, альвеолярних відростків і щелепових кісток
 • Положення зубів, зубоальвеолярної висоти, асиметрії правої і лівої половини обличчя
 • Будови лицевого скелета, його росту і прогнозу ортодонтичного лікування
 • Еджуайз-техніка
 • Екстраоральні (позаротові) апарати
 • Апарати механічної дії
 • Апарати комбінованої дії
 • Апарати функціональної дії
 • Глибокий прикус
 • Відкритий прикус
 • Мезіальний прикус
 • Перехресний прикус
 • Дистальний прикус
 • Метод Коркгауза
 • Метод Герлаха
 • Електрометрія
 • Телерентгенографія
 • Метод Пона
 • Перехресного прикусу
 • Глибокого прикусу
 • Звуження зубного ряду на верхній щелепі
 • Дистального прикусу
 • Відкритого прикусу
 • Неповне прорізування фронтальних зубів
 • Часткова адентія
 • Розширення верхнього зубного ряду
 • Поворот зубів навколо вісі
 • Звуження верхнього зубного ряду в бокових ділянках
 • Мезіальний прикус
 • Косий прикус
 • Відкритий прикус
 • Глибокий прикус
 • Дистальнийприкус
 • Звуження щелеп
 • Подовження передньої ділянки зубної дуги
 • Невідповідність розмірів щелеп.
 • Невідповідність розмірів зубів та щелеп
 • Надкомплектні зуби
 • Видалити тимчасові центральні різці
 • Призначити міогімнастику
 • Стимулювати ріст апікального базису
 • Розширити щелепи
 • Призначити масаж фронтальної ділянки зубного ряду
 • Інфраоклюзія
 • Вестибулярне
 • Транспозиція
 • Супраоклюзія
 • Тортооклюзія
 • Перехресний прикус
 • Вестибулярне положення іклів
 • Ретенція 21 зуба
 • Мезіальний прикус
 • Відкритий прикус