• Зовнішньоротовий засіб мандибулярної анестезії
 • Торусальна
 • Мандибулярна, дактильна
 • Анестезія за Берше-Дубовим
 • Мандибулярна, аподактильна
 • Мандибулярна анестезія
 • Ментальна анестезія
 • Аплікаційна анестезія
 • Наркоз
 • Інфільтраційна анестезія
 • Внутрішньовенне введення 10% розчину хлористого кальцію
 • Притиснути тампоном місце уколу
 • Накладання швів
 • Перевязка зовнішньої сонної артерії
 • Внутрішньомязове введення вікасолу
 • Торусальне
 • Підскуловим методом за Берше-Дубовим
 • Мандибулярне внутрішньоротовим методом
 • Мандибулярне позаротовим методом
 • Центральне підвилично-крилоподібним методом
 • Великий нерв піднебіння, середні верхні альвеолярні гілки
 • Передні верхні альвеолярні гілки, різцевий нерв
 • Носопіднебінний нерв, передні верхні альвеолярні гілки
 • Задні верхні альвеолярні гілки, різцевий нерв
 • Середні верхні альвеолярні гілки, різцевий нерв
 • S-подібні щипці
 • Прямі щипці
 • Штикоподібні кореневі щипці
 • S-подібні праві щипці
 • Штикоподібні коронкові щипці
 • Іайморотомія з репозицією відламків
 • Репозиція відламків
 • Радикальна гайморотомія з репозицією відламків
 • Остеотомія верхньої щелепи
 • Радикальна гайморотомія
 • Кістковий шов
 • Позаротовий апарат типу Рудько
 • Двущелепна шина із зачіпними пет-лями і міжщелепним еластичним витягуванням
 • Фіксація за допомогою спиць і стрижнів
 • Однощелепна шина - скоба
 • Шина з утримуючою площиною
 • Шина з похилою площиною
 • Шина з розпорочним згином
 • Шина із зачіпними петлями
 • Гладка шинаскоба
 • Розтин 5-6 см нижче краю нижньої щелепи на 2 см
 • Внутрiшньоротовий по перехiднiй складцi, на рiвнi молярiв
 • Розтин 5-6 см по верхнiй шийнiй складцi
 • Лiнiйний розтин 2 см по нижньому краю нижньої щелепи
 • Розтин 5-6 см, облямовуючи кут нижньої щелепи
 • Інфраорбітальна анестезія внутрішньоротовим методом + різцева анестезія
 • Плексуальна анестезія в проекції 22 + різцева анестезія
 • Інфраорбітальна анестезія позаротовим методом + різцева анестезія
 • Плексуальна анестезія в проекції 22 + палатинальна анестезія
 • Інфраорбітальна анестезія внутрішньоротовим методом + палатинальна анестезія
 • Розтин м’яких тканин над коренем та видалення кореня
 • Видалити корінь через підщелеповий оперативний доступ
 • Залишити корінь в м’яких тканинах.
 • Подальші дії лікар має визначити тільки після рентгенологічного обстеження хворого
 • Намагатися видалити корінь через комірку зуба
 • Елеватор під кутом наліво
 • Дзьобоподібні щипці, що не сходяться
 • Дзьобоподібні щипці, що сходяться.
 • Елеватор під кутом направо
 • Прямий елеватор
 • Плексуальна, різцева і піднебінна
 • Піднебінна і різцева
 • Інфраорбітальная, різцева
 • Туберальна, різцева і піднебінна
 • Інфільтраційна, різцева і піднебінна
 • Актіномікоз лівої навколовушної-жувальної ділянки
 • Хронічний остеомієліт в ділянці лівого кута нижньої щелепи.
 • Атерома щоки, що нагноїлася
 • Туберкульоз нижньої щелепи
 • Одонтогенна гранулома обличчя