• Видати "профбюлетень"для амбулаторного лікування
 • Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм
 • Видати листок непрацездатності для амбулаторного лікування
 • Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності
 • Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв’язку з професійним захворюванням
 • Антибіотикопрофілактика
 • Фагопрофілактика
 • Хіміопрофілактика ремантадином
 • Введення інтерферону
 • Введення індукторів інтерферону
 • Недостатністю глюкуронілтрансфе-рази
 • Недостатністю глютаматтрансфера-зи
 • Внутрішньосудинним гемолізом
 • Обтурацією загальної жовчної протоки
 • Недостатністю тирозинсульфо-трансферази
 • Епілептичний статус
 • Часті генералізовані судомні напади
 • Часті джексоновські напади
 • Істеричні напади
 • Часті складні парціальні напади
 • Рубцове звуження стравоходу
 • Варикозне розширення вен стравоходу
 • Рак стравоходу
 • Ахалазія стравоходу
 • Спазм стравоходу