• Перелом диафизов лучевой и локтевой костей
 • Вывих кисти
 • Перелом ладьевидной кости
 • Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости
 • Перелом лучевой кости и вывих головки локтевой кости
 • Полностью отказаться от проведения гемотрансфузии
 • Перелить больному кровь А (II) Rh-
 • Перелить больному указанную кровь с профилактикой гемотрансфузионного шока
 • Индивидуальный подбор крови на станции переливания крови
 • Повторно провести индивидуальную пробу на резус-совместимость
 • Врожденное сужение (стеноз) ректосигмоидального отдела толстой кишки
 • Гипертрофия мышечного слоя толстой кишки
 • Врожденное расширение толстой кишки
 • Врожденный аганглиоз участка толстой кишки
 • Колоностаз
 • Киста брыжейки тонкой кишки
 • Опухоль забрюшинного пространства
 • Киста поджелудочной железы
 • Киста брыжейки поперечной ободочной кишки
 • Аневризма брюшного отдела аорты
 • Ожог пламенем кистей рук II степени, площадью 2% поверхности тела
 • Ожог пламенем кистей рук III степени, площадью 4% поверхности тела
 • Ожог пламенем кистей рук II б степени, площадью 2% поверхности тела
 • Ожог пламенем кистей рук II степени, площадью 4% поверхности тела
 • Ожог пламенем кистей рук IIIа степени, площадью 4% поверхности тела
 • Інгаляція парів спирту
 • Інгаляція настою ромашки
 • Інгаляція соди
 • Інгаляція настою прополісу
 • Ультразвукові інгаляції
 • Стискаюча пов’язка
 • Накладання джгута Есмарха
 • Максимальне згинання кінцівки
 • Спроба перетиснути судину затискачем
 • Зашивання рани
 • Висічення травмованих тканин.
 • Застосування правцевого анатоксину та протиправцевої сиворотки
 • Ретельна первинна хірургічна обробка рани
 • Застосування антибактеріальних препаратів
 • Промивання рани розчинами антисептиків
 • Промивання рани розчинами антисептиків
 • Дренування рани
 • Застосування правцевого анатоксину та протиправцевої сиворотки
 • Застосування антибактеріальних препаратів
 • Ретельна первинна хірургічна обробка рани, з висіченням некротично змінених тканин
 • Ад`ювантна хіміотерапія з гормонотерапією
 • Ад`ювантна хіміорадіотерапія з імунотерапією
 • Ад`ювантна хіміорадіотерапія з гормонотерапією
 • Післяопераційний курс променевої терапії
 • Гормонотерапія
 • Атрезія стравоходу з верхньою та нижньою трахеостравохідною норицею
 • Ізольована трахео-стравохідна нориця
 • Атрезія стравоходу з нижньою трахеостравохідною норицею
 • Вроджений стеноз стравоходу
 • Безнорична форма атрезії стравоходу