• Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
 • Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
 • Перфузійний
 • Дифузійний
 • Груднино-ключично-сосцеподібний
 • Підшкірний
 • Груднинопід’язичний
 • Груднинощитоподібний
 • Лопатковопід’язиковий
 • Шийкові мукоцити залоз
 • Парієтальні екзокриноцити залоз
 • Головні екзокриноцити залоз
 • Ендокриноцити
 • Мукоцити тіла залоз
 • Багато рідкої слини
 • Мало рідкої слини
 • Слина не виділяється
 • Мало в’язкої слини
 • Багато в’язкої слини
 • Переніс гепатит В
 • Хворий на гострий гепатит В
 • Хворий на гострий гепатит С
 • Хворий на хронічний гепатит В
 • Хворий на хронічний гепатит С
 • Порушення синтезу норадреналіну
 • Збільшення синтезу ацетилхоліну
 • Блокада ^-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Пригнічення ангіотензинперетво-рюючого фактора
 • Ушкодження довгастого мозку
 • Ушкодження мозочка
 • Розрив мозку між середнім і довгастим мозком
 • Розрив спинного мозку нижче 5-го шийного сегмента
 • Травматичний шок
 • УДФ-глюкуронілтрансфераза
 • УДФ-глюкозопірофосфорилаза
 • УДФ-глікогентрансфераза
 • Орнітинкарбамоїлтрансфераза
 • Фосфорибозилпірофосфат-амідотрансфераза
 • Збільшення осмотичного тиску сечі
 • Зменшення онкотичного тиску плазми
 • Збільшення фільтраційного тиску
 • Зменшення серцевого викиду
 • Збільшення онкотичного тиску плазми
 • Легеневий стовбур з аортою
 • Легеневий стовбур з верхньою порожнистою веною
 • Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною
 • Пупкову вену з аортою
 • Пупкову вену з пупковою артерією
 • Транспорт жирних кислот у міто-хондрії
 • Регуляція рівня Ca2+ в мітохондріях
 • Субстратне фосфорилювання
 • Утилізація молочної кислоти
 • Окисне фосфорилювання