• Зупинка в діастолі
 • Зупинка в систолі
 • Збільшення сили скорочень
 • Збільшення частоти скорочень
 • Змін не відбудеться
 • Збільшення часу охоплення збудженням шлуночків
 • Порушення провідності в атріовен-трикулярному вузлі
 • Збільшення збудливості передсердь
 • Збільшення збудливості шлуночків та передсердь
 • Збільшення часу охоплення збудженням передсердь
 • Ювенільний період
 • Перший період зрілого віку
 • Старечий вік
 • Другий період зрілого віку
 • Похилий вік
 • В прямокишково-міхуровій заглибині
 • В верхньому клубово-сліпокишковому закутку
 • В міжсигмоподі6ному закутку
 • В сальниковій сумці
 • В лівій приободовій борозні
 • Внутрішні емалеві клітини
 • Клітини пульпи емалевого органу
 • Зовнішні емалеві клітини
 • Клітини проміжного шару емалевого органу
 • Одонтобласти
 • Задня центральна звивина
 • Потилична частка кори
 • Тім’яна частка кори
 • Лобна частка кори
 • Передня центральна звивина
 • Нейтрофілія із регенеративним зсувом вліво
 • Нейтрофілія із дегенеративним зсувом вліво
 • Нейтрофілія із гепіррегенератив-ним зсувом вліво
 • Лімфоцитоз
 • Нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вправо
 • Утворення недоокислених продуктів
 • Порушення використання O2 у клітинах
 • Порушення буферних систем крові
 • Виведення лужних компонентів із сечею
 • Зниження виведення CO2
 • Синусова брадикардія
 • Синусова тахікардія
 • Передсердна екстрасистола
 • Шлуночкова екстрасистола
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Зв’язування фіксованих на опасистих клітинах IgE
 • Блокування синтезу медіаторів опасистих клітин
 • Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
 • Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG2
 • Зв’язування рецепторів до IgE на опасистих клітинах