• Лізин, аргінін, гістидин
 • Аспартат, глутамат, гліцин
 • Аспартат, аргінін, глутамат
 • Глутамат, валін, лейцин
 • Цистеїн, гліцин, пролін
 • Умовні симпатичні
 • Умовні парасимпатичні
 • Умовні симпатичні та парасимпатичні
 • Безумовні парасимпатичні
 • Безумовні симпатичні
 • Абсолютної рефрактерності
 • Відносної рефрактерності
 • Підвищеної збудливості
 • Субнормальної збудливості
 • -
 • Порушення знешкодження аміаку
 • Порушення знешкодження біогенних амінів
 • Пригнічення синтезу білків
 • Активація декарбоксилювання амінокислот
 • Пригнічення ферментів трансамінуван-ня
 • Збільшення осмотичного тиску сечі
 • Зменшення онкотичного тиску плазми
 • Збільшення фільтраційного тиску
 • Зменшення серцевого викиду
 • Збільшення онкотичного тиску плазми
 • Природний пасивний
 • Природний активний
 • Штучний пасивний
 • Штучний активний
 • Спадковий
 • Фаготипування виділеної чистої культури
 • Антибіотикограма
 • Реакція преципітації
 • Реакція зв’язування комплементу
 • Реакція нейтралізації