• Наростаюча лімфопенія, лейкопенія
 • Перерозподільчий лейкоцитоз, лім-фоцитоз
 • Анемія, лейкопенія
 • Тромбоцитопенія, анемія
 • Тромбоцитопенія, лейкоцитоз
 • НАДН-коензим Q-редуктаза
 • Сукцинат-коензим О-редуктаза
 • Коензим О-цитохром С-редуктаза
 • Цитохром С-оксидаза
 • АТФ -синтетаза
 • Виникнення недостатності кори наднирників
 • Сенсибілізація до препарату
 • Звикання до препарату
 • Гіперпродукція АКТГ
 • Кумуляція препарату
 • Блокує Н1-гістамінові рецептори
 • Блокує адренорецептори
 • Підвищує активність моноамінокси-дази
 • Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази
 • Пригнічує активність холінестерази
 • Зіскоб з періанальних складок
 • Рентгеноскопічне дослідження
 • Біопсія м’язової тканини
 • Імунодіагностика
 • Аналіз дуоденального вмісту
 • Зниження протеосинтезу
 • Підвищення ліполізу
 • Прискорення глюконеогенезу
 • Зниження ліполізу
 • Посилення катаболізму
 • Зниженням еластичних властивостей легень
 • Зменшенням альвеолярної вентиляції
 • Зменшенням розтяжності легень
 • Зменшенням перфузії легень
 • Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях
 • Пригнічення циклооксигенази
 • Пригнічення фосфоліпази
 • Активація опіатних рецепторів
 • Блокада опіатних рецепторів
 • Активація циклооксигенази
 • Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • В-лімфоцити, IgM
 • Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • Утворення емалі
 • Утворення пульпи
 • Утворення предентинового простору
 • Утворення клітинного цементу
 • Утворення безклітинного цементу
 • Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії
 • Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії
 • Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії
 • Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
 • Холецистокінін-панкреозимін
 • Соматостатин
 • Секретин
 • Шлунково-інгібуючий пептид
 • Вазо-інтестинальний пептид
 • Транспортування газів
 • Транспортування амінокислот
 • Участь у гемостазі
 • Підтримка кислотно-лужної рівноваги
 • Підтримка іонної рівноваги
 • Виникає дихальний алкалоз
 • Виникає дихальний ацидоз
 • Виникає метаболічний алкалоз
 • Виникає метаболічний ацидоз
 • Кислотно-лужна рівновага не змінюється
 • Збільшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Зменшення гідростатичного тиску крові у венах
 • Зменшення гідростатичного тиску крові в артеріях
 • Збільшення онкотичного тиску плазми крові
 • Збільшення системного артеріального тиску
 • Порушення структури колагену періодонтальних зв’язок
 • Зміна структури глікозаміногліканів
 • Підвищення проникності мембран навколозубних тканин
 • Механічне ушкодження зубів
 • Порушення окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах