• Коренева пломба розташована на рiвнi 2 мм не доходячи до рентгенологiчної верхiвки кореня
 • Коренева пломба розташована на рiвнi фiзiологiчної верхiвки
 • Коренева пломба щiльно заповнює весь канал i розташована на рiвнi анатомiчної верхiвки
 • Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апiкальний отвiр
 • Коренева пломба щiльно заповнює весь канал i розташована на рiвнi фiзiологiчної верхiвки
 • Гiбриднi композити
 • Склоiономернi цементи
 • Конденсуючи композити
 • Макрофiли
 • Мiкрофiли
 • Травмування iн’єкцiйною голкою пiдочного нерва
 • Травмування iн’єкцiйною голкою судин
 • Спазмуюча дiя анестезуючого розчину на судини
 • Травмування iн’єкцiйною голкою очного яблука
 • Попадання анестезуючого розчину в орбiту
 • Зафiксувати рухомi клаптi слизової оболонки
 • Провести конiкотомiю
 • Звiльнити просвiт ротоглотки вiд стороннього тiла
 • Негайно накласти трахеостому
 • Зафiксувати язик лiгатурою
 • Втручання ортодонта не потрiбнi
 • Взяти на диспансерний облiк до 1 групи
 • Здiйснити повторний огляд пiсля прорiзування перших постiйних молярiв
 • Взяти на диспансерний облiк до 2 групи
 • Необхiдно здiйснювати апаратурне лiкування
 • Диспансерне спостереження, цитологiчне дослiдження виразки
 • Рентгенограма альвеолярного вiдростка i гайморової порожнини, гiстологiчне дослiдження
 • Гiстологiчне дослiдження тканин виразки, рентгенологiчне дослiдження гайморової порожнини
 • Рентгенологiчне дослiдження альвеолярного вiдростка i гайморової порожнини
 • Рентгенологiчне дослiдження альвеолярного вiдростка, цитологiчне дослiдження
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на двi посади лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на п’ять посад лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно вiд кiлькостi лiкарiв у кабiнетi
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лiкаря
 • Генералiзований пародонтит I ступеня, загострений перебiг
 • Генералiзований пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит, початковий ступiнь
 • Хронiчний катаральний гiнгiвiт
 • Конкрементозний пульпiт
 • Травматичний пульпiт
 • Гiперемiя пульпи
 • Гiпертрофiчний пульпiт
 • Фiброзний пульпiт
 • Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину без застосування матрицi
 • Порожнину обробити антисептиком i запломбувати
 • Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину iз застосуванням матрицi
 • Встановити тимчасову пломбу i закiнчити лiкування у друге вiдвiдування
 • Коагулювати ясну, запломбувати порожнину
 • Мiкроiнсульт
 • Анастомоз нижньокомiркового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Анастомоз щiчного нерва з гiлками лицевого нерва
 • Травми гiлок лицевого нерва
 • Анастомоз язикового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Невiрно провели етап тракцiї зуба
 • Перед видаленням не було проведено вiддiлення кругової зв’язки зуба
 • Невiрно провели етап фiксацiї щипцiв
 • Для видалення обрали неправильний iнструментарiй
 • Необхiдна консультацiя лiкарятерапевта для виключення акантолiтичної пухирчатки