• Коренева пломба розташована на рiвнi 2 мм не доходячи до рентгенологiчної верхiвки кореня
 • Коренева пломба розташована на рiвнi фiзiологiчної верхiвки
 • Коренева пломба щiльно заповнює весь канал i розташована на рiвнi анатомiчної верхiвки
 • Коренева пломба з незначним надлишком виведена за апiкальний отвiр
 • Коренева пломба щiльно заповнює весь канал i розташована на рiвнi фiзiологiчної верхiвки
 • Гiбриднi композити
 • Склоiономернi цементи
 • Конденсуючи композити
 • Макрофiли
 • Мiкрофiли
 • Травмування iн’єкцiйною голкою пiдочного нерва
 • Травмування iн’єкцiйною голкою судин
 • Спазмуюча дiя анестезуючого розчину на судини
 • Травмування iн’єкцiйною голкою очного яблука
 • Попадання анестезуючого розчину в орбiту
 • Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину без застосування матрицi
 • Порожнину обробити антисептиком i запломбувати
 • Зупинити кровотечу, запломбувати порожнину iз застосуванням матрицi
 • Встановити тимчасову пломбу i закiнчити лiкування у друге вiдвiдування
 • Коагулювати ясну, запломбувати порожнину
 • Мiкроiнсульт
 • Анастомоз нижньокомiркового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Анастомоз щiчного нерва з гiлками лицевого нерва
 • Травми гiлок лицевого нерва
 • Анастомоз язикового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Провiдникова анестезiя засобом на основi артикаїну
 • Внутрiшньовенний наркоз
 • Iнфiльтрацiйна потенцiйована анестезiя засобом, що не мiстить адреналiн
 • Iнгаляцiйний наркоз
 • Провiдникова анестезiя будь-яким анестетиком
 • Провести корекцiю зубiв на верхню щелепу
 • Повторно визначити центральну оклюзiю
 • Провести корекцiю штучних зубiв з лiвої сторони
 • Повторно перевiрити конструкцiю протеза
 • Провести корекцiю штучних зубiв з правої сторони
 • Некротомiї не потребує
 • Повна некротомiя дна та часткова стiнок карiозної порожнини
 • Повна некротомiя дна i стiнок карiозної порожнини
 • Повна некротомiя стiнок та часткова дна карiозної порожнини
 • Часткова некротомiя дна та стiнок карiозної порожнини
 • -
 • При кiлькостi вказаних посад бiльше 6,0
 • При кiлькостi лiкарiв бiльше 4,0
 • При кiлькостi лiкарiв 3,5-6,0
 • При кiлькостi лiкарiв бiльше 3,0
 • Електрофорез 10% р-ну йодиду калiю в проекцiї верхiвки кореня
 • Видалення зуба
 • Операцiя резекцiї верхiвки кореня
 • Перепломбування каналу до верхiвкового отвору
 • Перепломбування каналу за верхiвковий отвiр
 • Провести конiкотомiю
 • Зафiксувати язик лiгатурою
 • Негайно накласти трахеостому
 • Звiльнити просвiт ротоглотки вiд стороннього тiла
 • Зафiксувати рухомi клаптi слизової оболонки
 • Необхiдно здiйснювати апаратурне лiкування
 • Втручання ортодонта не потрiбне
 • Взяти на диспансерний облiк до 2 групи
 • Взяти на диспансерний облiк до 1 групи
 • Здiйснити повторний огляд пiсля прорiзування перших постiйних молярiв
 • Протизапальна, антигiстамiнна терапiя, гiпотензивнi препарати
 • Розтин субперiостального абсцесу, видалення коренiв 26 зуба, гiпотензивнi препарати
 • Видалення коренiв 26 зуба, протизапальна терапiя, гiпотензивнi препарати
 • Видалення коренiв 26 зуба, розтин абсцесу, гiпотензивнi препарати
 • Розтин субперiостального абсцесу, гiпотензивнi препарати
 • Верхiвка щiчного горбика других премолярiв
 • Контактна точка мiж першим та другим премолярами
 • Середина мiжгорбикової фiгури других премолярiв
 • Верхiвка щiчного горбика перших премолярiв
 • Середина мiжгорбикової фiгури перших премолярiв