• Гiбриднi композити
 • Склоiономернi цементи
 • Конденсуючи композити
 • Макрофiли
 • Мiкрофiли
 • Травмування iн’єкцiйною голкою пiдочного нерва
 • Травмування iн’єкцiйною голкою судин
 • Спазмуюча дiя анестезуючого розчину на судини
 • Травмування iн’єкцiйною голкою очного яблука
 • Попадання анестезуючого розчину в орбiту
 • Зафiксувати рухомi клаптi слизової оболонки
 • Провести конiкотомiю
 • Звiльнити просвiт ротоглотки вiд стороннього тiла
 • Негайно накласти трахеостому
 • Зафiксувати язик лiгатурою
 • Втручання ортодонта не потрiбнi
 • Взяти на диспансерний облiк до 1 групи
 • Здiйснити повторний огляд пiсля прорiзування перших постiйних молярiв
 • Взяти на диспансерний облiк до 2 групи
 • Необхiдно здiйснювати апаратурне лiкування
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на двi посади лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на п’ять посад лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно вiд кiлькостi лiкарiв у кабiнетi
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лiкаря
 • Мiкроiнсульт
 • Анастомоз нижньокомiркового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Анастомоз щiчного нерва з гiлками лицевого нерва
 • Травми гiлок лицевого нерва
 • Анастомоз язикового нерва з гiлками лицевого нерва
 • Провiдникова анестезiя засобом на основi артикаїну
 • Внутрiшньовенний наркоз
 • Iнфiльтрацiйна потенцiйована анестезiя засобом, що не мiстить адреналiн
 • Iнгаляцiйний наркоз
 • Провiдникова анестезiя будь-яким анестетиком
 • Пародонтоз I ступеня
 • Пародонтоз II ступеня
 • Пародонтоз III ступеня
 • Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг
 • Некротомiї не потребує
 • Повна некротомiя дна та часткова стiнок карiозної порожнини
 • Повна некротомiя дна i стiнок карiозної порожнини
 • Повна некротомiя стiнок та часткова дна карiозної порожнини
 • Часткова некротомiя дна та стiнок карiозної порожнини
 • Виготовити знiмний пластинковий протез
 • Виготовити розсувнi мостоподiбнi протези
 • Спостерiгати 1 раз на рiк до прорiзування постiйних зубiв
 • Виготовити профiлактичнi розпорки
 • Фiзiологiчна змiна, втручання не потрiбнi
 • Рентгенологiчна суглобова щiлина трохи розширена
 • На початку виявляється розширення суглобової щiлини, а через тиждень - її звуження
 • Рентгенологiчна суглобова щiлина ледве розрiзняється
 • Рентгенологiчна суглобова щiлина рiзко розширена
 • Рентгенологiчна суглобова щiлина не розрiзняється
 • Екстирпацiя, постiйне пломбування евгенолвмiсними пастами
 • Екстирпацiя, постiйне пломбування склоiномерним цементом
 • Екстирпацiя, тимчасово турунда з декаметоксином
 • Екстирпацiя, тимчасово турунда з гвоздичною олiєю
 • Екстирпацiя, тимчасове пломбування кальцiєвмiсною пастою
 • Гiбриднi композити
 • Макрофiли
 • Склоiономернi цементи
 • Конденсуючi композити
 • Мiкрофiли
 • Вiдновити контактний пункт та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Контактний пункт не вiдновлювати, призначити глiцерофосфат кальцiю per os
 • Вiдновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапiю
 • Запломбувати зуб без вiдновлення контактного пункту та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Вiдновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцiю