• Провести корекцiю зубiв на верхню щелепу
 • Повторно визначити центральну оклюзiю
 • Провести корекцiю штучних зубiв з лiвої сторони
 • Повторно перевiрити конструкцiю протеза
 • Провести корекцiю штучних зубiв з правої сторони
 • -
 • При кiлькостi вказаних посад бiльше 6,0
 • При кiлькостi лiкарiв бiльше 4,0
 • При кiлькостi лiкарiв 3,5-6,0
 • При кiлькостi лiкарiв бiльше 3,0
 • Електрофорез 10% р-ну йодиду калiю в проекцiї верхiвки кореня
 • Видалення зуба
 • Операцiя резекцiї верхiвки кореня
 • Перепломбування каналу до верхiвкового отвору
 • Перепломбування каналу за верхiвковий отвiр
 • Виготовлення iмплантатiв, моделей, вкладок, базисiв
 • Виготовлення протезiв i апаратiв, паяння i вiдбiлювання
 • Одержання вiдбиткiв, виготовлення коронок, протезiв i моделей
 • Виготовлення протезiв, апаратiв, шин, iмплантатiв
 • Виготовлення апаратiв, вкладок, базисiв, вогнетривких моделей
 • Призначити магнiтотерапiю
 • Призначити електрофорез лiкарських речовин
 • Провести оперативне втручання
 • Призначити антибiотики
 • Призначити вiтамiни групи В
 • Вiдновити контактний пункт та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Контактний пункт не вiдновлювати, призначити глiцерофосфат кальцiю per os
 • Вiдновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапiю
 • Запломбувати зуб без вiдновлення контактного пункту та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Вiдновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцiю
 • Посаду завiдуючого вiддiленням не вводять
 • Посада завiдуючого вiддiленням встановлена штатним розкладом
 • Обов’язки завiдуючого вiддiленням перекладають на одного з лiкарiв без оплати
 • Посаду завiдуючого вiддiленням вводять замiсть однiєї посади лiкаря
 • Вводять посаду завiдуючого вiддiленням замiсть 0,5 посади лiкаря вiд лiкувального навантаження
 • Трахеостома з тампонадою порожнини рота
 • -
 • Перев’язка язикової артерiї в трикутнику Пирогова
 • Тиснуча пов’язка
 • ПХО рани
 • Накладання пасти у меншiй кiлькостi
 • Застосування пасти, що не мiстить миш’як
 • Обробка ясни антидотом
 • Герметичне закриття порожнини
 • Накладання пасти на короткий час
 • Уранопластика
 • Стафiлорафiя
 • Ураностафiлопластика
 • Iнтерламiнарна остеотомiя
 • Мезофарингоконстрикцiя
 • Кут бiчного суглобового шляху (Бенета)
 • Функцiональний кут ("оклюзiйний компас")
 • Трансверзальна оклюзiйна крива (Уiлсона)
 • Трансверзальний рiзцевий шлях
 • Кут сагiтального суглобового шляху
 • Мiжщелепова тяга дугами Енгля
 • Видалення 34, 44 зубiв з подальшим перемiщенням фронтальних зубiв нижньої щелепи орально
 • Використання пiдборiдної пращi
 • Остеотомiя в дiлянцi гiлки або тiла нижньої щелепи
 • Компактостеотомiя в дiлянцi фронтальних зубiв нижньої щелепи, ортодонтичне лiкування
 • Повторний контроль через 3 мiсяцi
 • Змiнити герметичну пов’язку
 • Видалення пасти з каналу та його постiйна обтурацiя традицiйними методами
 • Видалення пасти з каналу, його iнструментальна та медикаментозна обробка, заповнення гiдроокисом кальцiю з виведенням його за верхiвковий отвiр, накладання герметичної пов’язки
 • Промивання та висушування каналу, повторна обтурацiя гiдроокисом кальцiю, накладання герметичної пов’язки
 • Обробити мiсце забруднення розчином хлорамiну
 • Обробити мiсце забруднення етиловим спиртом
 • Обробити мiсце забруднення перманганатом калiю
 • Промити мiсце забруднення водою з милом
 • Обробити мiсце забруднення перекисом водню
 • Невiрно визначена центральна оклюзiя
 • Невiрно проведена припасовка iндивiдуальної ложки
 • Невiрно проведена постановка бiчнихзубiв
 • Невiрна постановка переднiхзубiв
 • Невiрно визначена висота центральної оклюзiї