• Вiдновити контактний пункт та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Контактний пункт не вiдновлювати, призначити глiцерофосфат кальцiю per os
 • Вiдновити контактний пункт та провести загальну остеотропну терапiю
 • Запломбувати зуб без вiдновлення контактного пункту та провести мiсцеву протизапальну терапiю
 • Вiдновити контактний пункт та призначити електрофорез хлориду кальцiю
 • Трахеостома з тампонадою порожнини рота
 • -
 • Перев’язка язикової артерiї в трикутнику Пирогова
 • Тиснуча пов’язка
 • ПХО рани
 • Частковий пластинковий протез на верхню щелепу i консольнi мостоподiбнi протези на нижню щелепу
 • Частковий пластинковий протез на верхню щелепу, бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу
 • Бюгельнi протези з багатоланковими кламерами на верхню i нижню щелепи
 • Бюгельний протез на верхню щелепу i частковий пластинковий протез на нижню щелепу
 • Частковi пластинковi протези на верхню i нижню щелепи
 • Накладання пасти у меншiй кiлькостi
 • Застосування пасти, що не мiстить миш’як
 • Обробка ясни антидотом
 • Герметичне закриття порожнини
 • Накладання пасти на короткий час
 • Уранопластика
 • Стафiлорафiя
 • Ураностафiлопластика
 • Iнтерламiнарна остеотомiя
 • Мезофарингоконстрикцiя
 • Зняти тiльки металевi коронки
 • Зняти тiльки мостоподiбнi паянi протези
 • Замiнити наявнi конструкцiї на безметалевi
 • Покрити металевi конструкцiї захисною плiвкою
 • Призначити полоскання дезактивуючим розчином
 • Заднi верхнi альвеолярнi гiлки iнфраорбiтального нерва
 • Переднi верхнi альвеолярнi гiлки iнфраорбiтального нерва
 • Верхньощелепний нерв
 • Великий та малий нерви пiднебiння
 • Середнi верхнi альвеолярнi гiлки iнфраорбiтального нерва
 • Пластинковий апарат на верхню щелепу з гвинтом i секторальним розпилом
 • Пружинячий апарат Енгля на нижнiй зубний ряд
 • -
 • Пластинковий апарат на верхнiй зубний ряд з похилою площиною на бiчнi зуби справа
 • Пружинячий апарат Енгля на верхнiй зубний ряд
 • Провести вiтальну ампутацiю
 • Провести девiтальну ампутацiю
 • Провести девiтальну екстирпацiю
 • Провести пряме покриття пульпи матерiалом на основi гiдроокису кальцiю
 • Провести вiтальну екстирпацiю
 • Пошкодження мяких тканин дна рота, порушення прикусу
 • Непошкоджені мякі тканини в області перелому
 • Зміщенні відламки, прикус порушено
 • Навкісні переломи
 • Кровотеча, мякі тканин не пошкоджено
 • Термічний опік пульпи при препаруванні каріозної порожнини
 • Фотополімерна пломба завищує прикус
 • Токсична дія на пульпу фотополімерного матеріалу
 • Неякісно проведена некректомія
 • Явище дебондингу внаслідок полімеризаційної усадки матеріалу
 • Трансверзальна оклюзійна крива (Уілсона)
 • Трансверзальний різцевий шлях
 • Кут бічного суглобового шляху (Бенета)
 • Функціональний кут ("оклюзійний компас")
 • Кут сагітального суглобового шляху