• Генералiзований пародонтоз III ступеня
 • Генералiзований пародонтит III ступеня, загострений перебiг
 • Генералiзований пародонтит III ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
 • Пародонтоз I ступеня
 • Пародонтоз II ступеня
 • Пародонтоз III ступеня
 • Генералiзований пародонтит I ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг
 • Гiбриднi композити
 • Макрофiли
 • Склоiономернi цементи
 • Конденсуючi композити
 • Мiкрофiли
 • Посаду завiдуючого вiддiленням не вводять
 • Посада завiдуючого вiддiленням встановлена штатним розкладом
 • Обов’язки завiдуючого вiддiленням перекладають на одного з лiкарiв без оплати
 • Посаду завiдуючого вiддiленням вводять замiсть однiєї посади лiкаря
 • Вводять посаду завiдуючого вiддiленням замiсть 0,5 посади лiкаря вiд лiкувального навантаження
 • Частковий пластинковий протез на верхню щелепу i консольнi мостоподiбнi протези на нижню щелепу
 • Частковий пластинковий протез на верхню щелепу, бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу
 • Бюгельнi протези з багатоланковими кламерами на верхню i нижню щелепи
 • Бюгельний протез на верхню щелепу i частковий пластинковий протез на нижню щелепу
 • Частковi пластинковi протези на верхню i нижню щелепи
 • Частковий знiмний протез на верхню щелепу
 • Бюгельний протез з фiксацiєю на атачменах
 • Металокерамiчний мостоподiбний протез
 • Фарфоровi коронки, зафiксованi на iмплантатах
 • Пластмасовий мостоподiбний протез
 • Десенсибiлiзуючi зубнi пасти
 • Зубнi пасти з вмiстом фтору 500ррm
 • Зубнi пасти з вмiстом фтору 1200ррm
 • Зубний порошок
 • Сольовi зубнi пасти
 • 200 мл фiзiологiчного розчину
 • 20 мл 10% розчину хлористого кальцiю
 • 400 мл реополiглюкiну
 • 300-400 мл 4% розчину бiкарбонату натрiю
 • 400 мл 5% розчину глюкози
 • Пластинку на верхню щелепу з похилою площиною та гвинтом, розмiщеним по трансверзалi
 • Пластинку на верхню щелепу з накушувальною площадкою та гвинтом, розмiщеним по сагiталi
 • Пластинку на верхню щелепу з оклюзiйними накладками та пружиною Кофiна
 • Пластинку на верхню щелепу з гвинтом, розмiщеним по трансверзалi
 • Пластинку на верхню щелепу з оклюзiйними накладками та гвинтом, розмiщеним по сагiталi
 • Видалити 22 i 11 зуби
 • Естетичнi коронки на 22 i 11 зуби
 • Пластмасовi коронки на 22 i 11 зуби
 • Виготовити металокерамiчнi коронки
 • Ортодонтичне лiкування
 • Часткове незрощення пiднебiння
 • Iзольоване повне незрощення пiднебiння
 • Комбiноване незрощення пiднебiння
 • Iзольоване неповне незрощення пiднебiння
 • Приховане незрощення пiднебiння
 • Пластмасовий частковий знiмний протез
 • Бюгельний протез з балочним крiпленням
 • Бюгельний протез з атачменами
 • Мостоподiбний протез з опорою на 47, 43, 42, 37, 33, 32
 • Бюгельний протез з багатоланковим кламером
 • Вторинна хiрургiчна обробка
 • Первинна вiдстрочена хiрургiчна обробка
 • Первинна рання хiрургiчна обробка
 • Повторна хiрургiчна обробка
 • Пiзня хiрургiчна обробка
 • Герпетичнi ураження
 • Волосиста лейкоплакiя
 • Неходжкiнська лiмфома
 • Саркома Капошi
 • ВIЛ-пародонтит
 • Розчин трипсину
 • Розчин йодиду калію
 • Розчин водного екстракту алое
 • Розчин гепарину
 • Розчин тіаміну з новокаїном
 • Екстирпацiя, тимчасово турунда з декаметоксином
 • Екстирпацiя, постiйне пломбування евгенолмiсними пастами
 • Екстирпацiя, постiйне пломбування склоiономерним цементом
 • Екстирпацiя, тимчасове пломбування кальцiйвмiсною пастою
 • Екстирпацiя, тимчасово турунда з гвоздичним маслом