• Посаду завiдуючого вiддiленням не вводять
 • Посада завiдуючого вiддiленням встановлена штатним розкладом
 • Обов’язки завiдуючого вiддiленням перекладають на одного з лiкарiв без оплати
 • Посаду завiдуючого вiддiленням вводять замiсть однiєї посади лiкаря
 • Вводять посаду завiдуючого вiддiленням замiсть 0,5 посади лiкаря вiд лiкувального навантаження
 • Використати знiмну пластинку з гвинтами з метою розширення верхньої зубної дуги та вiдтворення мiсця для аномалiйно розташованих зубiв
 • Перший етап –застосувати швидкий пiднебiнний розширювач, другий етап застосовуючи незнiмний ортодонтичний апарат (брекет-систему) перемiстити в зубну дугу 13 та 23 зуби
 • Комплексне лiкування –видалення 14 та 24 зубiв з метою створення мiсця для 13 та 23 зубiв, подальше застосовуючи незнiмний ортодонтичний апарат (брекет-систему) перемiстити в зубну дугу 13 та 23 зуби
 • Комплексне лiкування –видалення 14 та 24 зубiв з метою створення мiсця для 13 та 23 зубiв, у подальшому застосовуючи знiмну пластинку для перемiщення аномалiйно розташованих зубiв в зубну дугу
 • Застосувати дисталiзатор молярiв з метою створення мiсця для 13 та 23 зубiв
 • Локалiзований пародонтит III ступеня, загострений перебiг
 • Гострий виразковий гiнгiвiт
 • Генералiзований пародонтит II ступеня, хронiчний перебiг
 • Генералiзований пародонтит I ступеня, загострений перебiг
 • Генералiзований пародонтит III ступеня, хронiчний перебiг
 • Частковий пластинковий протез на верхню щелепу i консольнi мостоподiбнi протези на нижню щелепу
 • Частковий пластинковий протез на верхню щелепу, бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу
 • Бюгельнi протези з багатоланковими кламерами на верхню i нижню щелепи
 • Бюгельний протез на верхню щелепу i частковий пластинковий протез на нижню щелепу
 • Частковi пластинковi протези на верхню i нижню щелепи
 • Частковий знiмний протез на верхню щелепу
 • Бюгельний протез з фiксацiєю на атачменах
 • Металокерамiчний мостоподiбний протез
 • Фарфоровi коронки, зафiксованi на iмплантатах
 • Пластмасовий мостоподiбний протез
 • Зменшення висоти зубiв
 • Протезування без пiдвищення мiжальвеолярної висоти
 • Апаратно-хiрургiчний метод
 • Протезування з пiдвищенням мiжальвеолярної висоти
 • Протетичний метод лiкування
 • Лейкоплакiя бородавчата
 • Кератоакантома
 • Шкiрний рiг
 • Еритроплазiя Кейра
 • Вузликовий передрак шкiри
 • Розчин трипсину
 • Розчин йодиду калію
 • Розчин водного екстракту алое
 • Розчин гепарину
 • Розчин тіаміну з новокаїном
 • Провести екстирпацію пульпи і залишити зуб відкритим на 2-3 доби
 • Видалити пов’язку, електрофорез з антидотом
 • Провести екстирпацію пульпи, запломбувати кореневий канал
 • Призначити електрофорез з антидотом на проекцію верхівки кореня 45 зуба
 • Провести екстирпацію пульпи та накласти герметичну пов’язку з антидотом
 • Самовiльний бiль, що посилюється при накушуваннi
 • Колiр зуба змiнений, ЕОД- 120 мкА
 • На рентгенограмi вогнище деструкцiї кiсткової тканини з чiткими контурами
 • Самовiльний бiль, на рентгенограмi - вогнище деструкцiї кiсткової тканини з чiткими контурами
 • В кореневому каналi путрiдний розпад, ЕОД- 120 мкА
 • Пошлiфувати пiднебiнну поверхню верхнiх зубiв та рiжучий край нижнiх зубiв
 • Виключити верхнi зуби з прикусу
 • -
 • Пошлiфувати пiднебiнну поверхню коронок 11, 12 та провести повторне глазурування
 • Пошлiфувати рiжучий край нижнiх зубiв
 • Корiнь необхiдно видалити при гайморотомiї
 • Корiнь необхiдно видалити через комiрку
 • Корiнь не видаляти
 • Комiрку ушити
 • Хворого взяти на диспансерний облiк