• Втручання ортодонта не потрiбнi
 • Взяти на диспансерний облiк до 1 групи
 • Здiйснити повторний огляд пiсля прорiзування перших постiйних молярiв
 • Взяти на диспансерний облiк до 2 групи
 • Необхiдно здiйснювати апаратурне лiкування
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на одну посаду лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на двi посади лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на п’ять посад лiкаря
 • Одна посада молодшого медичного персоналу незалежно вiд кiлькостi лiкарiв у кабiнетi
 • Одна посада молодшого медичного персоналу на три посади лiкаря
 • Посаду завiдуючого вiддiленням не вводять
 • Посада завiдуючого вiддiленням встановлена штатним розкладом
 • Обов’язки завiдуючого вiддiленням перекладають на одного з лiкарiв без оплати
 • Посаду завiдуючого вiддiленням вводять замiсть однiєї посади лiкаря
 • Вводять посаду завiдуючого вiддiленням замiсть 0,5 посади лiкаря вiд лiкувального навантаження
 • Жувальна ефективнiсть 28%
 • Жувальна ефективнiсть 36%
 • Жувальна ефективнiсть 40%
 • Жувальна ефективнiсть 24%
 • Жувальна ефективнiсть 32%
 • Зменшення висоти зубiв
 • Протезування без пiдвищення мiжальвеолярної висоти
 • Апаратно-хiрургiчний метод
 • Протезування з пiдвищенням мiжальвеолярної висоти
 • Протетичний метод лiкування
 • Професiйна гiгiєна ротової порожнини
 • Iндивiдуальна гiгiєна ротової порожнини зубним порошком
 • Вживання твердої їжi
 • Iндивiдуальна гiгiєна ротової порожнини зубною пастою
 • Полоскання ротової порожнини зубним елiксиром
 • Накласти пасту, що мiстить гiдроксид кальцiю
 • Накласти мумiфiкуючу пасту
 • Провести дiатермокоагуляцiю пульпи
 • Провести знеболювання i видалити зуб
 • Накласти девiталiзуючу пасту
 • Затампонувати рану тампоном з антибiотиком
 • Затампонувати рану сухим стерильним тампоном
 • Утворену рану ушити кетгутом
 • Накласти на рану гемостатичну губку
 • Накласти на рану мазеву пов'язку
 • На верхнiй щелепi вниз, на нижнiй щелепi вверх
 • На обох щелепах вниз
 • Напрямок зачiпних гачкiв не має нiякого значення
 • На верхнiй щелепi вверх, на нижнiй щелепi вниз
 • На обох щелепах вверх
 • Пластинку на верхню щелепу з похилою площиною та гвинтом, розмiщеним по трансверзалi
 • Пластинку на верхню щелепу з накушувальною площадкою та гвинтом, розмiщеним по сагiталi
 • Пластинку на верхню щелепу з оклюзiйними накладками та пружиною Кофiна
 • Пластинку на верхню щелепу з гвинтом, розмiщеним по трансверзалi
 • Пластинку на верхню щелепу з оклюзiйними накладками та гвинтом, розмiщеним по сагiталi
 • Наказ МОЗ України №507 вiд 28.12.2002 р.
 • Наказ МОЗ України №552/200 вiд 31.03.2000 р.
 • Наказ МОЗ України №281 вiд 01.12.1999 р.
 • Наказ МОЗ України №302 вiд 27.12.1999 р.
 • Наказ МОЗ України №33 вiд 23.02.2000 р.
 • Видалення 11 зуба
 • Заморожування зуба
 • Реплантація 11 зуба з наступним пломбуванням каналу
 • Реплантація 11 зуба з попереднім пломбуванням каналу
 • Ушивання комірки кетгутом
 • Загострення хронічного катарального гінгівіту
 • Загострення хронічного генералізованого пародонтиту І ступеня
 • Хронічний генералізований пародонтит І ступеня
 • Хронічний генералізований пародонтит ІІ ступеня
 • Загострення хронічного генералізованого пародонтиту ІІ ступеня
 • 2% розчин натрію хлориду
 • 1% розчин цитралю
 • 50% розчин етилового спирту
 • 0,5% розчин лимонної кислоти
 • 1% вапняна вода
 • Консервативна терапія 14 зуба
 • Гігієнічний догляд за ротовою порожниною
 • Хірургічний метод лікування 14 зуба (препарування каріозної порожнини), ізолююча прокладка, постійна пломба
 • Хірургічний метод лікування 14 зуба (препарування каріозної порожнини), кальційвмісна прокладка, тимчасова пломба
 • Раціональне харчування
 • Вестибулярний щит
 • Пластинку на верхню щелепу з похилою площиною
 • Пластинку на верхню щелепу з петлями Рудольфа
 • Пластинку на верхню щелепу з гвинтом
 • Пластинку на нижню щелепу з гвинтом