• Дiфузiєю iмуноглобулiнiв в тканини
 • Сорбцiєю iмуноглобулiнiв на форменних елементах кровi, яка виникає в наслiдок надмiрного викиду ряду гормонiв та змiнення кiслотно-лужної рiвноваги кровi
 • Сорбцiєю iмуноглобулiнiв на формених елементах кровi i їх прискореним видiленням iз органiзму
 • Пригнiчує активнiсть Т-ланки iмунної системи
 • На впливає на стан iмунної системи
 • Як правило активує реакцiї iмунiтету
 • Кора головного мозку
 • Гiпоталамус - гiпофiз - наднирники
 • Щитовидна залоза
 • Все перераховане
 • Епiтелiоретiкулоцитiв
 • Т2-тимоцитiв
 • Т1-тимоцитiв
 • Збiльшується
 • Зменшується
 • Не змiнюється
 • Руйнуються
 • Емiгрують з тимусу
 • Дiстрес не впливає на стан тимоцитiв
 • Дiстресу (хвороботворного стресу)
 • Еустресу
 • Стресорнi реакцiї на iмунiтет не впливають
 • Пригнiчує реакцiї Т-ланки iмунної системи
 • Стимулює реакцiї Т-ланки iмунної системи
 • Пригнiчує реакцiї В-ланки iмунної системи
 • Стимулює реакцiї В-ланки iмунної системи
 • Функцiя кiлерiв стимулюється
 • Функцiя кiлерiв пригнiчується
 • Операцiйний стрес на функцiю кiлерiв не впливає