• О-антиген
 • Н-антиген
 • К-антиген
 • HBs-антиген
 • Сальмонельозоподiбний
 • Шигельозоподiбний
 • Холероподiбний
 • хворої людини
 • носiя ЕПКП (ентеропатогенної кишечної палички)
 • птахів
 • реконвалесцента
 • фекально-оральний
 • контактно-побутовий
 • повiтряно-крапельний
 • ендогенний
 • 1 група ЕПКП
 • 2 група ЕТКП
 • 3 група ЕIКП
 • 4 група (змiшана)
 • ураження шлунково-кишкового тракту з порушенням водно-електролiтного обмiну
 • ураження серцево-судинної системи
 • патологiя нирок
 • легенева патологiя
 • ураження ЦНС
 • Ізотонiчний
 • Гiпертонiчний (вододефiцитний)
 • Гiпотонiчний (соледефiцитний)
 • адинамiя, тонiчнi судоми, ексикоз, шкiра холодна, рiдке дихання, колапс
 • кома, клонiчнi судоми, ознаки вторинного ексикозу, шкiра холодна, дихання глибоке
 • загальне занепокоєння, судоми, дихання часте, поверхневе, гiпертермiя, шкiра гаряча
 • в'ялiсть, "гусяча шкiра", гiпертермiя, часта блювота, пронос
 • загальне нездужання, гiпертермiя, тургор знижений, тахiкардiя, АТ в нормi, тахiнопное, спрага, захриплість голосу, загостренi риси обличчя
 • в'ялiсть, занепокоєння, АТ та температура тiла зниженi, в легенях вологi хрипи
 • судоми, гiпертермiя, шкiра "гусяча", АТ пiдвищений, дихання часте
 • шкiра суха, гiпотермiя, тургор знижений, низький тонус м'язiв, рiдке дихання
 • синдром Керніга
 • збудження, м'язева гiпертензiя, брадiкардiя, пiдвищений АТ, скорочення Q - T, iзоелектричнiсть S - T, високий зубець T
 • стан не порушений, тонус м'язiв в нормi, T - звичайний
 • депресiя, байдужiсть, м'язева гiпотонiя, тахiкардiя, метеоризм, задишка, зниження АТ, збiльшення Q - T, змiщення S - T, сплощування T
 • збудження, судоми, тахiкардiя. iнверсiя T, зубець U
 • нейротоксикоз
 • 1 група (ЕПКП)
 • 2 група (ЕТКП)
 • 3 група (ЕIКП)
 • 4 група
 • ешерихії ентеротоксин не продукують
 • Нi
 • Так, частково та захищає дитину вiд збудника до 6 мiсяцiв
 • Так, захищає дитину вiд збудника до 6 мiсяцiв
 • Так, захищає дитину вiд збудника до 1 року
 • видiлення збудника до 1 мiсяца
 • видiлення збудника до 3-х мiсяцiв
 • видiлення збудника до 6 мiсяцiв
 • виділення збудника до 15 днів
 • септичної
 • гастритичної
 • з ураженням легенів
 • ешерихiозного менiнгiту
 • з ураженням печiнки, нирок
 • клiнiки
 • епiдемiологiчних даних
 • лабораторних методiв обстеження
 • імунограми
 • хворi з легкою формою захворювання
 • дiти першого року життя
 • працівникі декретованих груп
 • хворi з тяжким перебiгом, при наявностi супутнiх хронiчних хвороб
 • хворі з генералізованим перебігом ешерихіозів
 • стiл № 15
 • стiл № 1
 • стiл № 4
 • стiл № 5
 • стіл №7
 • не застосовуються
 • з самого початку захворювання
 • разом з антибiотиками
 • пiсля вiдмiни антибiотикiв - обов'язково пробіотики
 • не проводиться
 • проводиться обов'язково всiм
 • проводиться тiльки хворим з важким перебiгом хвороби
 • проводиться при наявностi спалаху
 • напiвсинтетичнi пенiцилiни та амiноглiкозiди
 • напiвсинтетичнi пенiцилiни та цефалоспорини
 • норфлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, ломефлоксацин
 • левомiцетин та ампiцилiн
 • Вся рiдина приймається через рот
 • Двi третини через рот, одна третина - в/венно
 • Вся рiдина в/венно
 • Лактасіль, квартасіль
 • Регiдрон, глюкосолан, гастролiт, ОРС 2-го і 3-го поколінь
 • Дисіль, трисіль
 • Ацесіль, хлосіль
 • Нормогідрон
 • ендотоксин
 • екзотоксин
 • ентеротоксин
 • амілазу, ліназу
 • шигельоз
 • черевний тиф
 • кишковий iєрсинiоз
 • виразковий колiт
 • сальмонельоз
 • артрит, кон'юнктивiт, пiодермiя
 • стоматит, кон'юнктивiт, уретрит
 • артрит, кон'юнктивiт, уретрит, ентероколiт
 • артрит, стоматит, уретрит
 • артрит, стоматит, виразковий коліт
 • гастроентерична
 • мезентеральний лiмфоаденiт, аппендицит
 • ентероколiтична, гастроентероколiтична
 • ентеритична
 • гострого
 • пiдгострого
 • рецидивуючого
 • субклiнічного
 • розвиток захворювання гострий: гарячка, iнтоксикацiя, периймистий бiль навколо пупка, послаблення стiльця, на тлi гарячки розвивається жовтяниця, печiнка збiльшена, чутлива
 • розвиток захворювання поступовий: температура кiлька днiв субфебрильна, потiм з'являється жовтяниця, анорексiя, нудота, закрiплення стiльця, печiнка збiльшена, болюча
 • надзвичайно гострий початок, iнтоксикацiя, анорексiя, бiль в епiгастральнiй та поперековiй ділянках, на 4-й день зменшення кiлькостi сечi, жовтяниця, геморагiчний синдром
 • температура нормальна, невелика слабкiсть, зниження апетиту, субiктеричнiсть, невелике збiльшення печiнки, її щiльність
 • Септикопiємiчна
 • Гастроентероколiтична
 • Мезентерiальний лiмфаденiт
 • Гострий аппендицит
 • гастроентероколiтична
 • артралгiчна, вузлова еритема
 • мезентерiальний лiфаденiт, апендицит
 • септична
 • Так
 • Нi
 • Так, але необхiдне ще бактерiологiчне та (або) серологiчне пiдтвердження
 • Нi
 • Запальнi змiни апендиксу вираженi слабо, в наявностi є лише мезаденiт
 • Втягується завжди, вираженi катаральнi змiни
 • Можливе ураження з розвитком запалення вiд катарального до гангренозного апендициту
 • вiруси
 • найпростiшi
 • палички
 • коки
 • рикетсiї
 • гриби
 • хворi люди
 • хворi тварини
 • птахи, комахи
 • носiї (тварини та люди)
 • ушкоджена шкiра
 • неушкоджена шкiра
 • слизова сечо-статевої системи
 • шлунково-кишковий тракт
 • слизові оболонки верхніх дихальних шляхів
 • iнфекцiйний
 • алергiчний
 • метаболичний
 • iнфекцiйно-алергiчний
 • виділення збудника з кровi
 • виділення збудника з випорожнень
 • виділення збудника з спинно-мозкової ридини
 • результати алергiчних проб
 • ураження нервових вузлiв оточини (брижейки) з розвитком парезу кишечника
 • термiнальний iлеїт
 • атрофiя слизової внаслiдок запалення
 • ураження Пейерових бляшок
 • ураження солітарних фолікулів
 • глюкокортикостероїди
 • сульфанiламiди
 • антибiотики тетрациклiнової групи, левоміцетин, фторхінолони
 • десенсибiлiзуючi засоби
 • нітрофурани
 • специфiчної профiлактики немає
 • жива iнактивована вакцина
 • антибiотики тетрациклiнового ряду
 • препарати амiнохiнолонового ряду
 • макроліди
 • клiнiчне одужання, вiдсутнiсть парезiв та паралiчiв
 • результати дослiдження спинномозкової рiдини
 • нормальнi показники гемограми
 • результати РПГА
 • негативнi контрольнi висiви кровi, сечi, випорожнень
 • ІФА, ПЛР"
 • Холодець
 • Молочнi продукти
 • Тiстечка з кремом
 • Консервованi продукти (герметично закритi)
 • Фруктовi соки
 • Вода
 • диплопiя, птоз
 • порушення ковтання, афонiя
 • глухiсть тонiв серця, тахiкардiя
 • менiнгеальнi симптоми, лихоманка
 • сухiсть слизових оболонок, зниження салiвацiї
 • неврити
 • мiозити
 • кишкові кровотечi
 • мiокардити
 • пневмонiї
 • протиботулiнична сироватка
 • дезiнтоксикацiйна терапiя
 • левомiцетин
 • iмунодепресанти
 • промивання шлунково-кишкового тракту лужним розчином
 • ерітроміцин
 • виділення збудників з кровi
 • виділення збудників з випорожнень
 • РПГА
 • бiологiчна проба на бiлих мишах
 • промивання шлунково-кишкового тракту перманганатом калiю
 • введення сироватки або специфiчного гама-глобулiну
 • гiпербарична оксигенацiя
 • антибактерiальна терапiя
 • дезiнтоксикацiйна терапiя
 • регідратація
 • висока постiйна
 • нормальна
 • двохвильова
 • ундулююча
 • гектична
 • субфебрильна