• iнтоксикацiйний
 • алергiчний
 • астено-невротичний
 • диспепсичний
 • аутоiнвазiєю
 • тривалiстю життєдiяльностi статевозрiлої форми
 • активацiєю личиночної стадiї
 • тривалiстю розвитку личиночної стадiї паразита
 • бiогельмiнтоз з 1 промiжним хазяїном
 • геогельмiноз
 • бiогельмiнтоз з додатковим i промiжним хазяїном
 • геогельмiнтоз
 • бiогельмiнтоз з двома промiжними хазяїнами
 • бiогельмiнтоз з 1 промiжним хазяїном
 • токсико-алергiчний
 • iмуносупресивний
 • диспептичний
 • астено-невротичний
 • не буває
 • субфебрильна
 • висока
 • субнормальна
 • на мiкроворсинках тонкого кишкiвника
 • в мiжм'язевих перетинках поперечно-смугастих м'язiв
 • в пiдслизовому шарi тонкого кишкiвника
 • в товстому кишкiвнику
 • в макрофагах тонкого кiшкiвника
 • в мiкроворсинах тонкого кiшкiвника
 • в мiжм'язевих перетинках поперечно-смугастих м'язiв
 • в м'язах очей
 • аскаридозом
 • лептоспірозом
 • харчовими токсикоiнфекцiями
 • грипом
 • нi
 • так, фенасалом
 • так, вормілом, вермоксом
 • так, хлоксилом
 • Так, статевозрілими гельмінтами
 • Нi
 • Може вражатися личинками трихінел
 • через мiсяць
 • через 1 - 2тижнi
 • через 1,5 - 2 роки
 • через 2 - 3 мiсяцi
 • статевозрiлою формою гельмiнта
 • мiграцiєю статевозрiлої форми
 • розвитком бактерiальних ускладнень
 • мiграцiєю личинок трихiнел, продуктiв їх обмiну i розвитку
 • нирки
 • легені
 • скелетні м'язи
 • печінка
 • весь товстий кишкiвник
 • слiпа кишка
 • тонкий кишкiвник
 • людина
 • велика рогата худоба
 • риба родини коропових
 • промiжного хазяїна немає
 • 1 - 2 метри
 • 10 - 15 метрiв
 • 6 - 7 метрiв
 • 0,5 метрiв
 • iнтоксикацiйний
 • прогресивне схуднення
 • дисбактерiоз
 • гiперкоагуляцiя
 • при контактi з хворими тваринами
 • при вживаннi термiчно необробленої риби
 • при вживаннi термiчно необроблених м'ясних продуктiв великої рогатої худоби
 • велика рогата худоба
 • людина
 • свинi
 • хижi звірi
 • людина
 • свинi
 • велика рогата худоба
 • хижi звiрi
 • тенiаринхозi
 • трихоцефальозi
 • тенiозi
 • дифiлоботрiозi
 • Аскарида
 • Трихiнела
 • Стронгiлоіда (вугриця)
 • Гострик
 • кiнцевим хазяїном
 • додатковим хазяїном
 • промiжним хазяїном
 • механiчною дiєю присосок i шипів тiла молодих гельмiнтiв
 • не буває
 • активацiєю вторинної мiкрофлори
 • трихоцефальозi
 • тенiаринхозi
 • опiсторхозi
 • ентеробiозi
 • вермокс
 • декарiс
 • празиквантель
 • фенасал
 • людина
 • велика рогата худоба
 • людина i хижi звiрi
 • хижi звiрi
 • людина i велика рогата худоба
 • холангіт, абсцес печiнки
 • хронiчний гепатит, цироз печiнки
 • анемiя
 • дисбактерiоз
 • менінгоенцефаліт
 • недостатньо термічно обробленi м'яснi продукти
 • недостатньо термiчно обробленi рибнi продукти
 • вода природних водоймищ, водорослі
 • водорослі
 • людина
 • риба родини коропових
 • свинi
 • хижi звiрi
 • оперативне
 • празиквантель
 • вермокс
 • фенасал
 • тривалість життєдiяльностi личинкової стадiї паразита
 • аутосуперiнвазiя
 • тривалість життєдiяльностi статевозрiлої форми
 • людина
 • велика рогата худоба
 • риба родини коропових
 • промiжного хазяїна немає
 • серед мисливцiв
 • у робiтникiв шахт
 • у дiтей до 10 - 14 рокiв
 • у робiтникiв м'ясопереробної промисловостi
 • медамiн
 • нафтамон
 • празиквантель, фенасал
 • фенасал
 • диспептичний
 • втрата ваги
 • анемія
 • гематурія