• Індiйському кала-азарi
 • Середземноморському вiсцеральному лейшманiозi
 • Схiдно-африканському вiсцеральному лейшманiозi
 • Шкірному лейшманіозі
 • Вiсцеральнi форми лейшманiозу
 • Мiський тип шкiрного лейшманiозу Старого свiту
 • Сiльський тип шкiрного лейшманiозу Старого свiту
 • Антропонознi типи шкiрного лейшмонiозу
 • Зоонозному типi шкiрного лейшманiозу
 • Вiсцеральнi форми лейшманiозу
 • Препарати 5-валентної сурми не призначаються для лікування лейшманіозу
 • Антропонозному типi шкiрного лейшманiозу
 • Зоонозному типi шкiрного лейшманiозу
 • Вiсцеральних формах лейшманiозу
 • Вiсцеральних формах лейшманiозу
 • Мiському типі шкiрного лейшманiозу Старого свiту
 • Шкiрному лейшманiозі Нового свiту
 • Ендотоксин i екзотоксин
 • Ендотоксин
 • Екзотоксин
 • Ентеротоксин
 • через гематоенцефалiчний бар'єр
 • лiмфогенним шляхом, периневрально
 • через гематоенцефалiчний бар'єр, лiмфогенним шляхом та периневрально
 • по рухових волокнах периферичних нервiв
 • Спинного мозку
 • Продовгуватого мозку
 • Ретикулярної формацiї стовбура головного мозку
 • Кори головного мозку
 • Призводить до типових клiнічних проявiв
 • Має значення при супутньому гнiйному запаленнi в ранi
 • Не має патогенетичного значення
 • алiментарний
 • аерогенний шлях iнфiкування спорами
 • проникнення вегетативних форм i спор в рану
 • Стiйкий, довiчний
 • Нестiйкий, триває 10 - 12 мiсяцiв
 • Не виникає
 • Не стiйкий, триває 3 - 5 рокiв
 • Почуття страху, тахікардія, опiстотонус
 • Порушення зору, блювота, судоми дрібних м'язiв рук i нiг
 • Тризм, дисфагiя, сардонiчна посмiшка
 • Бiль тягнучого характеру в потилицi, спинi, попереку
 • протиправцева сироватка
 • протиправцевий людський iмуноглобулiн
 • анатоксин
 • протиправцева сироватка та анатоксин
 • пеніцилін
 • первинна хiрургiчна обробка рани з накладанням швiв, пов'язки
 • видалення некротизованих тканин, накладання швiв
 • розкрити абсцес, накласти дренаж
 • видалити некротизовані тканини, промити перекисом водню, лiкувати вiдкритим способом
 • нервово-м'язевi синапси, вставнi нейрони
 • ферментнi системи клiтин i провiдникову систему сердця
 • вставнi нейрони, ферментнi системи клiтин
 • м'язи
 • нервово-м'язеві синапси, вставнi нейрони, ферментнi системи клiтин i провiдникову систему серця, вегетативнi центри продовгуватого мозку
 • пiдвищена збудливiсть нервових клiтин
 • стимуляцiя синтезу ацетилхолiну
 • пригнiчення холiнестерази
 • стимуляцiя синтезу ацетилхолiну та пригнiчення холiнестерази
 • поєднання ендотоксину i екзотоксину
 • ендотоксин
 • екзотоксин
 • вiдсутнiй
 • ентеротоксин
 • Через гематоенцефалiчний бар'єр
 • Лiмфогенним шляхом, периневрально
 • Через гематоенцефалiчний бар'єр, лiмфогенним шляхом та периневрально
 • По рухових волокнах периферичних нервiв
 • спинний мозок
 • продовгуватий мозок
 • кора головного мозку
 • ретикулярна формацiя стовбура головного мозку
 • Ендотоксин
 • Гiалуронiдаза
 • Екзотоксин
 • Гемолізин
 • Проникнення вегетативних форм i спор через кишечник
 • Аерогенний шлях iнфiкування спорами
 • Проникнення вегетативних форм i спор в рану
 • стiйкий
 • нестiйкий
 • не виникає
 • довiчний
 • дiєю екзотоксину на вегетативнi центри продовгуватого мозку
 • порушенням тонусу судин
 • дiєю екзотоксину на вегетативний вiддiл продовгуватого мозку, порушенням тонусу судин, гiперметаболiзмом
 • запальним процесом в ранi
 • достатньо ефективний для профiлактики правця
 • неефективний засiб для профiлактики правця
 • використовується тільки для лікування
 • надiйно захищає вiд правця
 • не має побiчної дiї
 • не завжди попереджує розвиток хвороби та може давати важкi ускладнення, особливо при повторних введеннях
 • абсолютно не шкiдлива, та може вводитися тривалий час (до тижня i бiльше)
 • Пiдвищення температури тiла
 • Неприємнi вiдчуття в рані
 • Тризм жувальних м'язiв
 • Депресiя, порушення сну, тривога
 • Фото-, гiдро-, аерофобiя
 • антибiотики
 • седативнi препарати
 • спазмолiтики
 • салуретики
 • протисудомні препарати
 • гематогенний
 • лiмфогенний
 • периневральний
 • через дихальнi шляхи
 • вуличний вiрус
 • фiксований вiрус
 • ентеровiрус
 • ретровірус
 • травояднi тварини
 • родина собачих
 • птахи
 • комахи
 • вовки, лисицi, шакали
 • летючi миші
 • кiшки, домашнi собаки
 • травояднi тварини
 • не формується iмпульс в нервових синапсах
 • порушений механiзм передачi iмпульсу з нерва на м'язи
 • загибель клiтин центральної нервової системи
 • м'язи не сприймають iмпульс з нервових клiтин
 • подразнення клiтин центральної нервової системи
 • ураження вегетативної нервової системи
 • ураження слинних i потових залоз
 • депресiя, головний бiль, парестезiї, анорексiя, блювота, стиснення за грудиною, мова поривчаста з судомним вдихом, температура тiла 37,1-37,2? С, сон зi сновидіннями, бiль i гiперестезiї в ділянцi рубця
 • адинамiя, рiзкий головний бiль, слабкiсть, висока лихоманка, тахiкардiя, мова спокiйна, в ділянцi покусу змiн немає
 • висока лихоманка, головний бiль, блювота, бiль в ділянцi покусу, гiперемiя, лiмфангоїт, iнфiльтрат
 • біль у пропереку
 • кропивниця
 • еритема i набряк в мiсцi вакцинацiї
 • мiсцевi i загальнi реакцiї (лихоманка, iнтоксикацiя, нудота, запалення лiмфатичних вузлiв)
 • діарея
 • у осiб, якi вакцинуються вперше
 • у осiб, якi вакцинуються повторно
 • у дiтей
 • у осiб похилого віку
 • правця
 • енцефалітів різного генезу
 • дисциркуляторної дистонії
 • отруєння стрихніном
 • мотонейронах
 • нейронах амонового рогу
 • клітинах мозочка
 • сірій речовині мозку
 • серологiчних даних
 • анамнезу, клiнiки i мiкроскопiї вiдбиткiв зрiзу мозку з вiрусологiчним пiдтвердженням
 • анамнезу
 • клiнiко-епiдемiологiчних даних
 • неприємнi вiдчуття в місцi укусу, тривога, депресiя, безсоння
 • висока температура, бiль в місцi укусу, сонливiсть
 • збудження, дратiвливiсть, запалення рани
 • пiдвищена дратiвливiсть, гiдрофобiя, гiпертермiя, сiалорея
 • Серцево-судинна
 • Шлунково-кишкова
 • Лiмфатична
 • Нервова
 • мiкроскопiя вiдбиткiв зрiзу мозку
 • серологiчнi дослiдження
 • вiрусологiчнi
 • тiлець Пашена
 • тiлець Арагао
 • тiлець Тітцера
 • тiлець Бабеша-Негрі
 • контактний
 • алiментарний
 • повiтряно-пиловий
 • трансмiсивний
 • трансплацентарний
 • Капсульнi штами
 • Безкапсульнi штами
 • Капсульнi i безкапсульнi штами
 • Не утворюють