• рецидивуюча
 • поліомієлолітична
 • постійно прогресуюча
 • енцефаломієлітична
 • гарячка, головний бiль, приголомшенiсть, втрата свiдомостi
 • судоми, парези, паралiчi (спастичнi i в'ялi)
 • бульбарнi порушення
 • тахiкардiя, гiпотонiя
 • артралгії
 • тромбози, крововиливи в рiзнi органи
 • Антибiотики
 • Кальцiю глюконат
 • Лiдаза, алое
 • Прозерiн, дiбазол
 • Фiзметоди
 • менше, ніж 1 % людей
 • 2 % людей
 • 3 - 5 % людей
 • більше 8 % людей
 • Специфiчний Y-глобулiн (гетеро- чи гомологiчний)
 • Пенiцилiн
 • Глюкокортикостероїди
 • Дезiнтоксикацiйнi та серцево-судиннi препарати
 • Дiуретичнi засоби
 • аренавiрус
 • стафiлокок
 • арбовiрус
 • рабдовiрус
 • молоко, сир, масло
 • м'ясо птицi
 • качинi яйця
 • повітряно-крапельний
 • трансмiсивний
 • раневий
 • алiментарний
 • вiдсутня
 • весняно-лiтня
 • осiння
 • осiнньо-зимова
 • тиждень
 • все життя i передається трансоварiально
 • до мiсяця
 • кiлька годин
 • при укусi клiща iз слиною
 • при укусi з фекалiями
 • при роздавлюваннi клiща
 • алiментарний, трансмiсивний
 • контактний
 • аерогенний
 • через рану
 • трансмiсивний
 • Паралічі не виникають
 • В'ялi
 • Спастичнi i в'ялi
 • клiщi
 • комарі
 • слiпнi
 • клопи
 • Лихоманкова
 • Менiнгеальна
 • Полiомiєлiтична
 • Септична
 • Полiрадикулоневротична
 • повне видужання
 • видужання з залишковими явищами
 • смерть хворого
 • торпiдний перебiг, десятки рокiв
 • Головний бiль, загальна гiперестезiя
 • Багаторазова блювота
 • Дiарея
 • Фотофобiя, бiль в очах
 • Ригiднiсть м'язiв потилицi, симптом Кернiга, Брудзинського
 • стерта
 • лихоманка
 • полірадикулоневротична
 • менінгеальна
 • Ciрої речовини спинного мозку
 • Мозочку
 • Кори головного мозку
 • Довгастого мозку
 • 4 - 10 днiв
 • кiлька годин
 • 2 - 3 тижнi
 • більше 3-х тижнів
 • тільки лімфогенний
 • периневральний
 • гематогенний i периневральний
 • Часто летальний наслiдо
 • В основному сприятливий з повним видужанням
 • Хронiчний перебiг
 • Немає
 • Жива ослаблена
 • Iнактивована формалiном
 • Молекулярна
 • рикетсіоз
 • бактеріальна інфекція
 • системний кліщовий бореліоз
 • вірусна інфекція
 • мігруюча кільцеподібна еритема, міалгія, артралгія, ураження лицевого нерву
 • артралгія, міалгія
 • ураження лицевого нерву
 • лімфаденіт
 • віруси
 • спірохети
 • бактерії
 • борелії
 • кліщі
 • комарі
 • москіти
 • воші
 • північні регіони
 • тропіки
 • помірний кліматичний пояс
 • екваторіальні регіони
 • екскрементами кліщів
 • слиною кліща
 • гемолімфою кліща
 • осінь
 • літо
 • весна
 • не характерна
 • булли
 • некроз
 • мігруюча кільцеподібна еритема
 • не характерні
 • локалізована інфекція
 • генералізована інфекція
 • токсикоз
 • внутрішні органи
 • ЦНС
 • нирки
 • внутрішні органи, ЦНС,суглоби
 • Не зберігається
 • Один місяць
 • Десять і більше років
 • Декілька годин
 • стерильний
 • нестерильний
 • не встигає розвитися
 • токсикоз
 • зневоднення
 • імунні механізми
 • цитоліз
 • лихоманка
 • мігруюча кільцеподібна еритема
 • енцефалопатія
 • міалгії
 • лихоманка, мігруюча кільцеподібна еритема, міалгії, менінгіт
 • 90% випадків
 • 70% випадків
 • 6 - 8% випадків
 • не зустрічається
 • не розвивається
 • розвивається в 5 - 6% випадків
 • є основним клінічним синдромом
 • характерна
 • не характерна
 • тільки у осіб похилого віку
 • тільки у дітей
 • гнійний
 • серозний
 • геморагічний
 • нормальний