• протягом кiлькох годин
 • протягом 3 - 4 днiв
 • протягом тижня
 • протягом кiлькох тижнiв
 • через плаценту
 • в процесi пологiв
 • при поцiлунках
 • при ручканнi
 • при гемотрансфузіях, в процесi пологiв, через плаценту
 • лейкоцитоз, лiмфомоноцитоз
 • лейкопенiя, нейтропенiя, вiдносний лiмфоцитоз
 • лейкоцитоз, нейтрофiльоз
 • лейкопенiя, лiмфопенiя
 • моноцитоз, анемiя, високi цифри ШЗЕ
 • моноцитопенiя, нормальна кiлькiсть еритроцитiв, нормальна ШЗЕ
 • лейкоцитоз, нейтрофiльоз з паличкоядерним зсувом, нормальна ШЗЕ
 • лейкоцитоз, пiдвишена ШЗЕ, еритроцитоз
 • Загальний аналiз кровi
 • Мазки кровi, товста крапля кровi
 • Серологiчнi методи
 • Бiологiчнi методи
 • Малярiйна кома
 • Алгiд
 • Гемоглобiнурiйна лихоманка
 • Нефротичний синдром
 • Дегiдратацiйний шок
 • Триденна
 • Овале
 • Чотириденна
 • Делагіл або фансидар не використовуються
 • При усiх формах
 • Триденна
 • Чотириденна
 • Тропiчна
 • Триденна, овале
 • Чотириденна, тропiчна
 • фансидар
 • тетрациклiн, доксiциклiн
 • мефлохiн, ларіам
 • тільки хiнiн
 • фансидар, мефлохін, ларіам, тетрациклін, доксіциклін, хінін
 • діклофенак натрію
 • реополiглюкiн
 • гепарiн
 • глюкоза, фiзрозчин
 • ГКС, реополiглюкiн, гепарін, глюкоза, фізрозчин
 • делагiл 0,5г 1 раз на тиждень весь час перебування в вогнищi
 • делагiл 0,5г 1 раз на тиждень або ларіам 1 таблетку 1 раз на тиждень за кiлька днiв до прибуття в вогнище, весь час перебування в вогнищi i 4 - 6 тижнiв пiсля виїзду iз вогнища
 • делагiл 0,5г 1 раз на тиждень або амодiахiн 0,4г 1 раз на тиждень весь час перебування в вогнищi
 • делагiл 0,5г 1 раз на тиждень або амодiахiн 0,4г 1 раз на тиждень за 2 - 3 тижнi до прибуття в вогнище i весь час перебування в вогнищi
 • наявність продромального перiоду, iнiцiальна лихоманка, потiм - правильна iнтермiтуюча лихоманка, настання пароксизмiв через 48 годин в один i той же час, вранцi або вдень
 • гострий початок, невiрна або ремiтуюча лихоманка, настання пароксизмiв в рiзний час доби, iнколи два рази на день
 • початок гострий, правильна iнтермiтуюча лихоманка, настання пароксизмiв через 72 години вранцi або вдень
 • нерiдко початок з продромального перiоду, iнколи iнiцiальна лихоманка, настання пароксизмiв через 48 годин в вечiрнiй час
 • наявність продромального перiоду, iнiцiальна лихоманка, потiм - правильна iнтермiтуюча лихоманка, настання пароксизмiв через 48 годин в один i той же час вранцi або вдень
 • гострий початок, неправильна або ремiтуюча лихоманка, настання пароксмзмiв в рiзний час доби, iнколи два рази на день
 • початок гострий, правильна iнтермiтуюча лихоманка, настання пароксизмiв через 72 години вранцi або вдень
 • нерiдко початок з продромального перiоду, iнколи iнiцiальна лихоманка, настання пароксизмiв через 48 годин в вечiрнiй час
 • дiагностики первинної малярiї
 • обстеження донорiв
 • ретроспективної дiагностики малярiї
 • виявлення паразитоносiїв
 • парентеральний
 • аліментарний
 • трансмісивний
 • контактний
 • Повiтряно - крапельний
 • Фекально - оральний
 • Трансмiсивний
 • Контактний
 • Москiти
 • Слiпнi
 • Комари
 • Мошки
 • Триденна
 • Тропiчна
 • Овале-малярiя
 • Чотириденна
 • Триденна
 • Овале-малярiя
 • Чотириденна
 • Тропiчна
 • Триденна
 • Чотириденна
 • Овале-малярiя
 • Тропiчна
 • Послаблююча
 • Гектична
 • Хвилеподібна
 • Інтермітуюча
 • рикетсiї
 • вiруси
 • бактерiї
 • гриби
 • кишковi
 • повiтряно-крапельнi
 • трансмісивнi
 • особливо небезпечнi
 • алiментарний
 • укус iнфiкованої самки комара
 • повiтряно-крапельний
 • при втираннi iнфiкованих екскрементiв вошi в травмовану шкiру
 • ендогенна
 • екзогенна
 • при контактi з хворим на висипний тиф
 • при контактi з iнфiкованою вошею