• болючість, гіпертонус матки
 • безболiсна кровотеча
 • кровотеча без утворення згусткiв
 • термiн вагiтностi 28-30 тижнiв
 • починається без передвісників
 • виникає на тлi болiсних і частих перейм
 • може припинитися пiсля вставлення голiвки
 • не може призвести до летального наслiдку
 • хвора повинна бути виведена iз шоку
 • повністю має бути відновлена крововтрата
 • необхiдно мати достатню кiлькiсть донорської кровi
 • повинен бути живий плiд
 • невiдомi
 • iмунологiчна реакцiя вiдторгнення
 • коротка пуповина
 • генетична схильнiсть
 • прееклампсією
 • високою мiопiєю
 • пневмонiєю
 • кандидомiкозом
 • тiльки в пологах
 • тiльки пiд час вагiтностi
 • безболiсно
 • з вираженим больовим синдромом
 • обов"язкова значна зовнiшня кровотеча
 • вiдсутнiсть больового синдрому
 • маткова гіпотонія
 • виражений і постійний гiпертонус матки
 • незначний
 • помiрний
 • вiдповiдає важкостi гiповолемiчного шоку
 • не завжди вiдповiдає важкостi гiповолемiчного шоку
 • завжди значна
 • вiдповiдає важкостi гiповолемiчного шоку
 • не вiдповiдає важкостi гiповолемiчного шоку
 • не супроводжується больовим синдромом
 • матка Кувелера
 • варикозне розширення вен піхви
 • синдром ДВЗ
 • гостра ниркова недостатнiсть
 • гостра легенева недостатнiсть при емболії навколоплідними водами
 • ДВЗ-синдром і гостра поліорганна недостатнiсть
 • феномен Труйо
 • геморрагiчний шок, ДВЗ-синдром
 • запальнi процеси в ендометрії
 • вади розвитку матки
 • неправильнi положення плоду
 • маловоддя
 • край плаценти пiдходить до внутрiшнього вiчка
 • плацента перекриває внутрiшнє вiчко на 1/3
 • плацента перекриває внутрiшнє вiчко на 2/3
 • плацента цiлком перекриває внутрiшнє вiчко
 • край плаценти знаходиться на 7 см вище внутрiшнього вiчка
 • край плаценти знаходиться на 5  см вище внутрiшнього вiчка
 • край плаценти знаходиться на рівні внутрiшнього вiчка
 • край плаценти на 2/3 перекриває внутрiшнє вiчко
 • спонтанним виникненням кровотечi
 • кровотечею на тлi гiпертонусу матки
 • кровотечею з больовим синдромом
 • кровотечею на тлi гiпертензiї
 • операцiєю кесарського розтину ургентно
 • операцiєю кесарського розтину з початком пологової дiяльностi
 • через природнi пологовi шляхи з амнiотомiєю
 • операцiєю накладання акушерських щипцiв
 • кесарський розтин
 • шкiрно-головні щипці по Iванову-Таусу
 • вакуум-екстракція
 • низведення нiжки при змiшаному сiдничному передлежаннi
 • постiйнi болi в животi
 • гiпертонус й aсиметрія матки
 • тахікардія плоду
 • брадикардія плоду
 • відсутність серцебиття плода
 • термiнове родорозрiшення
 • токолітична терапія
 • поворот плоду на нiжку з наступним його вилученням
 • профілактика дистресу плода
 • ручне вiдокремлення i видiлення плаценти
 • iнструментальна ревiзiя матки
 • накладення затискачiв на бiчнi склепiння пiхви (метод Генкеля-Тіканадзе)
 • шов за Лосицькою
 • ручне вiдокремлення i видiлення плаценти
 • введення в шийку матки речовин тономоторної дiї
 • внутрiшньовенне введення метилергометрину
 • видалення матки разом iз врощеною плацентою
 • атонiчна кровотеча
 • геморагiчний шок
 • ДВЗ-синдром
 • гостра постгеморагічна анемія
 • фізична травма
 • психічна травма
 • раптове зменшення об"єму навколоплідних вод
 • абсолютно або відносно коротка пуповина
 • патологія скоротливої діяльності матки
 • корпоральний розтин матки
 • перев"язка маткових труб
 • обов"язкова ревізія стінок матки з метою виключення матково-плацентарної апоплексії
 • перев"язка маткових артерій
 • патологія, пов"язна з ФПН
 • матково-плацентарна апоплексія
 • патологія, пов"язана з ручним вiдокремленням і видаленням плаценти
 • стан, зумовлений відривом долі плаценти
 • амніоскопію й амніотомію
 • екстирпацію матки без додатків
 • при поперечному положенні плоду – акушерський поворот на ніжку
 • кесарський розтин
 • медикаментозне підсилення родової діяльності
 • термінове оперативне родорозрішення
 • інтенсивна інфузійна терапія геморагічного шоку
 • виявлення ознак коагулопатії
 • оцінити стан матері і плоду
 • терміново почати підготовку до оперативного родорозрішення
 • провести профілактику гіпоксії плоду
 • індукція пологів
 • плановий кесарський розтин
 • виконання кесарського розтину екстраперітонеально
 • ургентний кесарський розтин
 • амніотомію
 • накладання акушерських щипців
 • вакуум-екстракцію плода
 • накладання шкірно-головних щипців
 • матки Кувелера
 • дистреса плода
 • геморагічного шоку
 • зовнішньої кровотечі зі статевих шляхів
 • для досягнення гемостазу після екстирпації матки
 • для профілактики ДВЗ синдрому
 • з метою зменшення обсягу крововтрати перед екстирпацією матки
 • для підвищення коагуляційного потенціалу крові
 • незалежно від площі відшарування
 • при відшаруванні більш 1/3 плаценти
 • внаслідок ДВЗ синдрому у матері
 • внаслідок можливого розриву матки
 • передлежанням плаценти
 • розривом матки
 • емболією навколоплідними водами
 • передчасним розривом плодових оболонок
 • зовнiшньої кровотечi
 • синдрому ДВЗ
 • гемолiзу еритроцитiв плоду
 • розриву матки
 • мертвий плiд
 • нежиттєздатний плiд
 • вади розвитку плоду
 • термін вагітності 15-16 тижнiв
 • плановий кесарiв розтин
 • кесарiв розтин пiд час кровотечi, що почалась
 • родозбудження
 • пологи через природні пологові шляхи
 • скорочення матки
 • кровотеча з статевих шляхiв
 • болючiсть матки
 • полiурiя
 • лiтнiх багатонароджувавших
 • молодих першородячих
 • першородячих при вагiтностi двiйнею
 • лiтнiх першородячих