• завжди однобічня
 • завжди двобічня
 • циліоепітеліальна кістома
 • метастаз пухлини молочної залози
 • злоякісні утворення шийки матки
 • злоякісні новоутворення ендометрiю
 • злоякісні новоутворення яєчників
 • безладне застосування гормонiв
 • візуальний огляд у дзеркалах
 • цитологічний мазок по Папанiколау
 • кольпоцервiкоскопiя
 • прицільна бiопсiя шийки матки
 • раніше нерадикально оперованих з приводу пухлин i пухлиноподібних утворень яєчників (резекція, залишення одного яєчника)
 • оперованих із приводу пухлин шлунково-кишкового тракту i молочної залози
 • із хронічними запальними процесами додатків матки
 • жінок, які тривало застосовували гормональні контрацептиви
 • цилiоепiтелiальнiй кiстi
 • фiбромi
 • текомi
 • саркомi
 • цитології
 • кольпоскопiї
 • розширеної кольпоскопiї
 • гiстологiчного дослiдження
 • раннiй початок статевого життя, часта змiна партнерiв
 • пiзнiй початок статевого життя
 • вiдсутнiсть вагітностей
 • вiдсутнiсть пологiв
 • раннiй початок статевого життя, часта змiна партнерів
 • пiзнiй початок статевого життя, безплiддя
 • рання менопауза
 • перенесена гонорея
 • лютеома вагітності,кіста жовтого тіла,фолікулярна кіста
 • тератома, текома
 • двобічні лютеїнові кісти при міхуровому заносі
 • невеликi розмiри, гладка рівна поверхня
 • тонкостiнне утворення
 • двостороннi утворення
 • вiдсутнiсть збільшення в динаміці
 • сецернуюча цилiоепiтелiальна кістом
 • пролiферiруюча цилiоепiтелiальна кістом
 • псевдомiксом
 • метастатична пухлина
 • пролiферуюча псевдомуцинозна кістома
 • фiброма
 • аденокарцинома
 • саркома
 • первинний рак
 • саркома
 • аренобластома
 • цилiоепiтелiома
 • гранулезоклiтинна пухлина
 • саркома
 • псевдомiксома
 • аренобластома
 • тератома
 • псевдомiксома
 • шоколадна кіста
 • спостереження
 • андрогеннi гормони
 • операція
 • фiзметоди лікування
 • текома
 • стромальна пухлина яєчника
 • пухлина Бреннера
 • тератобластома
 • стромальна пухлина яєчника
 • тератобластома
 • пролiферiруюча псевдомiксома
 • пухлина Бреннера
 • фолiкулярна кіста
 • кiста жовтого тіла поза вагітністю
 • параовариальна кiста
 • кiста жовтого тіла при мiхуровому заносi
 • фоллiкулома
 • аренобластома
 • псевдомiксома
 • тератобластома
 • аренобластома
 • текома
 • фоллiкулома
 • псевдомiксома
 • власнi зв'язки яєчника
 • воронко-тазову зв'язку
 • брижейку яєчника
 • круглі та кардинальні зв'язки
 • сосочкової цилiоепiтелiальної кiстоми
 • власної тканини яєчників
 • фолiкулярної кісти
 • аренобластоми
 • пухлина тiльки в межах одного яєчника
 • пухлина поширюється на матковi труби
 • пухлина поширюється на матку
 • пухлина поширюється на тазову очеревину
 • пухлина поширюється на матковi труби
 • пухлина поширюється на матку
 • немає метастазiв в сальник
 • пухлина розміом до 5 см
 • проростання пухлини в сумiжнi органи
 • пухлина метастазована в регiонарнi лімфовузли i сальник
 • обов'язкова наявність метастазiв у легенях
 • пухлина проростає в сумiжнi органи
 • обов'язкова наявнiсть асциту
 • обов'язкова наявнiсть метастазiв у легенях
 • комплексне
 • тільки хірургічне
 • тільки хіміотерапевтичне
 • тільки променеве
 • видалення додаткiв матки з гiстеректомiєю i резекцiєю сальника
 • надпiхвова ампутацiя матки з ураженим яєчником
 • екстирпацiя матки з додатками
 • видалення додаткiв матки
 • сульфаміди
 • вiтамiни
 • цитостатики
 • імунодепресанти
 • не застосовується
 • метод вибору
 • обов'язковий компонент комплексного лікування
 • термiнальна стадія хвороби
 • лейкотромбопенiя
 • паренхiматозний гепатит
 • післяопераційний період
 • гiперполiменорея
 • збiльшення тiла матки в передньо-задньому напрямку
 • дефект наповнення на гiстерограммi
 • порушення функції суміжних органів
 • швидкий рiст пухлини
 • порушення функцiй сумiжнiх органiв
 • пiдслизова мiома з кровотечею
 • розміри матки до 8 тижнів вагітності
 • великих розмiрах субсерозного вузла
 • перекрутi нiжки мiоматозного вузла
 • обмеженнi вузла в малому тазi
 • множинних вузлах дiаметром до 5 см
 • безплiднiсть
 • некроз мiоматозного вузла
 • гiперполiменорея
 • зменшення розмірів вузлів під час вагітності
 • дермоїдна кiстома
 • параоварiальна кiста
 • фiбромiома матки
 • папiлярна кiстома
 • операцiя
 • фiзметоди лiкування
 • спостереження
 • естрогеннi гормони
 • операція
 • фiзметоди лiкування
 • спостереження
 • естрогеннi гормони
 • тривалi, які не припиняються, кровотечі пiсля пологiв, аборту або мiхурового заносу
 • кровохаркання
 • наявнiсть лютеїнових кіст
 • прогресування вагітності
 • визначення рiвня прегнандiола
 • появи ознак пізнього токсикозу
 • появи нудоти i нагрубiння молочних залоз
 • визначення рiвня хорiонiчного гонадотропiну
 • артерiографiя
 • трансабдомiнальна внутрiшньоматкова iнстилляцiя радiоактивних матерiалiв
 • ультрасонографiя
 • рентгенографiя
 • лютеїновими кiстами
 • пiзнiм гестозом
 • неприборканою блювотою
 • нормальним перебігом вагітності
 • свербіж i печiння зовнiшнiх статевих органiв
 • білі
 • кров'янi виділення
 • біль в ділянці куприка
 • на межi плоского i цилiндричного епiтелiя
 • у внутрiшнього вічка
 • на пiхвовiй частинi шийки матки
 • у залозах шийки матки
 • плоскоклiтинний неороговiваючий рак
 • низькодиференцiйований рак
 • аденокарцинома
 • саркома
 • доброякiснi патологiчнi (фоновi) процеси
 • хронiчнi запальнi процеси
 • дисплазiя епітелію шийки матки
 • полiпоз цервiкального каналу
 • цитологiчний мазок по Папанiколау
 • аспiрат з порожнини матки
 • роздільне діагностичне вишкрібання стінок матки
 • метросальпiнгографiя