• консервативна протизапальна терапія
 • очікувальна тактика
 • гемотрансфузія
 • операція
 • відновлення ОЦК
 • невідкладне видалення джерела кровотечі (вагітної труби)
 • надійний гемостаз
 • очікувальна тактика
 • спостереження за рівнем бета-ХГЛ, УЗД в динаміці
 • невідкладна операція
 • можливе консервативне лікування
 • позаматкова вагітність
 • перекрут ніжки кісти яєчника
 • некроз міоматозного вузла
 • гострий апендицит
 • перекручену ніжку пухлини яєчника треба обов’язково розкрутити для орієнтації в анатомії
 • виконують екстирпацію матки з додатками
 • видаляють кісту без яєчника
 • видаляють кісти без розкручування ніжки
 • болі внизу живота на тлі повного благополуччя
 • різко виражене зростання кількості лейкоцитів крові
 • відсутність зовнішньої кровотечі
 • негативні тести на вагітність
 • повним
 • частковим
 • багатократним
 • вторинним
 • локалізації плідного яйця
 • характеру порушення (розрив труби, трубний аборт)
 • терміну вагітності
 • кількість пологів в анамнезі
 • гострим апендицитом, апоплексією яєчника
 • харчовою інтоксикацією
 • перекрутом ніжки пухлини яєчника
 • хвороба Крона
 • консервативно–пластична операція на трубі (за показами)
 • резекція яєчника
 • надпіхвова ампутація матки з додатками (на стороні пошкодження)
 • сальпінгектомія
 • інфікування черевної порожнини під час оперативного втручання
 • нерозпізнана травма суміжних органів
 • інородне тіло в черевній порожнині
 • недосконалий гемостаз
 • покращення реологічних властивостей крові
 • корекція порушень білкового обміну, антибактеріальна терапі
 • Неспецифічна імунна терапі
 • епідуральна анестезія
 • маткової труби
 • круглої звязки
 • власної зв’язки яєчника, мезосальпінксу
 • воронко-тазової зв’язки
 • запальним конгломератом додатків матки
 • раком яєчників
 • субсерозною міомою матки
 • гострим апендицитом
 • розповсюдження ендометріозу
 • віку жінки
 • супутньої екстрагенітальної патології
 • бiль у правiй паховій областi, що починається в епiгастрiї
 • гострi спастичнi болi, що зменшуються при натисканнi на живіт
 • гострий бiль у гiпогастрiї з одного боку, втрата свiдомостi
 • гострий бiль по всьому животi
 • симптом Щоткiна-Блюмберга
 • симптом Ровзінга
 • симптом Ортнера
 • «крик Дугласа»
 • затримка менструації
 • ціаноз слизових оболонок піхви
 • «крик Дугласа», «плаваюча матка»
 • симптом Промтова
 • симптом Куленкампфа
 • нормоцитемiя, нормохромiя, гіповолемiя, олiгурiя
 • нормоцитемiя, гiперхромiя, нормоволемiя, дiурез - 1 мл/кг маси/годину
 • наростання лейкоцитозу
 • неприборкана блювота
 • болiснi повторні приступи блювоти
 • однократний приступ, нудота
 • постійна нудота
 • перкусія
 • бiмануальне пiхвове або ректальне дослiдження
 • пункцiя піхви через заднє склепіння
 • гiстероскопія
 • запальні зміни в трубі
 • персистенцiя фолікула
 • недорозвинення статевого апарату
 • відхилення матки вiд нормального положення
 • всередині жовтого тіла
 • всередині фолікула
 • на поверхнi фолiкула
 • в черевнiй порожнинi
 • рентгеноскопiя органiв черевної порожнини
 • пункцiя черевної порожнини через заднє склепіння
 • кольпоскопiя
 • лапароскопiя
 • надмірна маткова кровотеча
 • ворсини хорiона в зiскрiбку з матки
 • утворення перитубарної гематоми
 • асцит
 • кровотеча з піхви
 • темнобурi видiлення з пiхви, нависання склепiнь пiхви, латеропозицiя матки в бiк, протилежний вагiтнiй трубi
 • темнобурi видiлення з пiхви, нависання склепінь пiхви, латеропозицiя матки в напрямку вагітної труби
 • кровотеча з піхви, підвищення температури тіла
 • нижньосерединна лапаротомiя
 • розтин за Черні
 • розтин за Пфанненштилем
 • розтин за Волковичем-Дьяконовим
 • розрив труби в ампулярному вiддiлi
 • важкий стан хворої
 • вiк хворої 30 рокiв
 • розрив труби в істмічному вiддiлi
 • видалення правих додатків
 • видалення лівих додатків i правої маткової труби
 • видалення правої маткової труби
 • консервативно-пластична операція на правій матковій трубі
 • гострi раптовi болi внизу живота, нудота, блювота
 • поступово наростаючі болi внизу живота, пiдвищення температури тіла, лейкоцитоз
 • гострi спастичнi болi внизу живота, маткова кровотеча
 • рiзкi болі по всьому животу
 • занепокоєння, частi змiни положення, блювота, тахікардія
 • загальний стан не порушений, локальнi болi внизу живота, тахiкардiя, пiдвищення температури тіла
 • занепокоєння, положення на боці з пiдтягнутими до живота колiнами
 • апатiя, адинамiя, положення на спинi, блiдiсть, тахікардія
 • запаленням додатків матки i апендицитом
 • пухлиною яєчника i матковою вагітністю
 • мезентерiальним тромбозом i матковою вагітністю
 • пухлиною яєчника i позаматковою вагітністю
 • поступово наростаючі болi
 • гострi раптовi болi внизу живота, часто з нудотою i блювотою
 • інтенсивний раптовий бiль в епігастрiї
 • бiль рiзної iнтенсивностi i локалізації
 • апоплексiї яєчника
 • гострого апендициту
 • перекруту нiжки пухлини яєчника
 • кишкової непрохiдностi
 • консервативна мiомектомiя
 • екстирпація матки без додатків
 • дефундація
 • екстирпацiя матки з трубами
 • бiль локалiзований по всьому животі, нудота, блювота, позитивнi симптоми подразнення очеревини
 • сильнi, приступоподібні болi в правiй або лiвiй половинi живота, нудота, блювота, гематурiя, позитивний симптом Пастернацького
 • постійний біль в епігастральній області, нудота, печія
 • сильний біль внизу живота, метроррагія, анемія
 • гострий параметрит
 • розрив капсули кiсти яєчника
 • заматкова гематома
 • цервіцит
 • висхiдна гонорея
 • субмукозна мiома матки
 • дистопiя нирки
 • аденоміоз
 • фіброматозний вузол, що народжується
 • перфорацiя матки пiд час аборту
 • розрив тубооварiального абсцесу
 • запальний процес додатків матки
 • запальнi пухлини маткових труб i яєчникiв пiсля невдалого консервативного лiкування
 • розрив або загроза розриву тубооварiального абсцесу
 • загострення хронiчного аднекситу
 • синдром хронічного тазового болю
 • надпiхвова ампутацiя матки з додатками з пошкодженої сторони
 • видалення додаткiв матки на хворiй сторонi без розкручування ніжки
 • пiсля розкручування нiжки вилущування кiсти, дренування черевної порожнини
 • надпiхвова ампутацiя матки з додатками з двох сторін
 • показаний негайний череворозтин
 • череворозтин проводять пiсля 2-3-годинної передоперацiйної підготовки
 • череворозтин проводять тiльки пiсля усунення симптомiв iнтоксикацiї
 • череворозтин проводять тільки після нормалізації ШОЕ, кількості лейкоцитів в крові
 • створити стан гiперволемiї
 • зменшити симптоми гiповолемiї до безпечних для майбутньої операції
 • провести форсований дiурез для зняття симптомів iнтоксикацiї
 • провести гемотрансфузію
 • очікувальна тактика, спостереження
 • тiльки оперативне лiкування
 • тiльки консервативне лiкування
 • при безуспiшностi консервативного виконати оперативне лiкування
 • екстирпація матки з додатками по обидва боки, дренування черевної порожнини
 • видалення пiосальпiнкса, дренування черевної порожнини, декомпресiя кишечника
 • надпіхвова ампутація матки з додатками на ушкодженій стороні
 • видалення додаткiв по обидва боки, надпiхвова ампутацiя матки, дренування черевної порожнини, пiдвiсна ентеростомiя
 • не слiд вводити наркотики, спазмолiтики, тому що вони затушовують клiнiчну картину i затрудняють дiагностику
 • варто вводити наркотики, спазмолiтики, тому що вони полегшують дослiдження
 • наркотики, спазмолітики вводяться за показаннями
 • введення наркотиків та спазмолітиків не утруднює діагностику