Статистика по тесту

Тут видно загальну статистику відповідей по цьому тесту

Бупiвакаїну гiдрохлорид:

  • Належить до похiдних ефiру, має коротку тривалiсть дiї


  • Слiд використовувати в концентрацiї 0.75% розчину для епiдурального введення


  • Має кардiотоксичний ефект


  • Не викликає ускладнень, не потрапляючи безпосередньо у судинне русло


  • Кардiотоксичнiсть проявляється насемперед тахiкардiєю


 

Щоб залишити коментар потрібно зареєструватися

Загальна статистика по тесту:

Правильні: 12
Помилки: 12

Статистика по вибору варіанту:

0 klicks
2 klicks
12 klicks
8 klicks
2 klicks