Статистика по тесту

Тут видно загальну статистику відповідей по цьому тесту

Опiоiди у випадку спінального введення:

  • Спричинюють бiльшу селективну ноцицептивну блокаду, нiж мiсцевi анестетики


  • Дiя реалiзується переважно у межах заднiх рогiв спинного мозку


  • Видаляються iз спинномозкової рiдини шляхом метаболiзму


  • Часто викликають подразнення шкiри


  • Не пригнiчують дихання через 6 год пiсля введення


 

Щоб залишити коментар потрібно зареєструватися

Загальна статистика по тесту:

Правильні: 3
Помилки: 19

Статистика по вибору варіанту:

18 klicks
14 klicks
11 klicks
5 klicks
10 klicks