Статистика по тесту

Тут видно загальну статистику відповідей по цьому тесту

Після опромінення у хворого з’явився яскраво виражений геморагічний синдром на слизовій оболонці порожнини рота у вигляді дрібних крововиливів і петехіїй. Виникла гематурія. Механізм появи геморагічного синдрому полягає в

  • Зменшенні кількості тромбоцитів


  • Активації фібринолізу


  • Збільшенні вмісту гепарину


  • Пошкодженні судин


  • Зменшенні вмісту фібриногену


 

Щоб залишити коментар потрібно зареєструватися

Загальна статистика по тесту:

Правильні: 2
Помилки: 1

Статистика по вибору варіанту:

2 klicks
0 klicks
0 klicks
0 klicks
1 klicks